בוגרים

שבת קרח תשע"ח
שלום וברכה לכל תלמידנו וידידנו
  • לימודי העיון – במסגרת הלימוד בסוגיות מקום המזבח ושחוטי חוץ (מסכת זבחים, פרקים י"ג-י"ד) חקרו השבוע הלומדים את מהות וגדר איסור שחוטי חוץ. בד בבד עם הלימוד המרכזי הישיבתי של מסכת זבחים, פועלות בישיבה גם חבורות עיון נוספות: חבורת לימוד בברכות הנהנין, בפרק "כיצד מברכין" במסכת ברכות, בהובלת הרב בני, וחבורת לימוד בנושאי זוגיות ומיניות בהובלת הרב אמנון.
  • "מתורת הארץ" – דוכן הוצאות הספרים של ישיבות ההסדר בשבוע הספר!
    במוצ"ש יהיה הערב האחרון של שבוע הספר ובתוכו דוכן "מתורת הארץ" בירושלים, המשווק את ספרי הישיבות והמכונים ובתוכם של ישיבת עתניאל, בהנחות ובמבצעים רבים. מוזמנים להגיע להתרשם ולקנות. לקטלוג המלא, לחצו על התמונה.
     חדש! ניתן לרכוש גם באתר הישיבה.
.

נפלאות מתורתך – פרשת קרח
הרב רא"ם הכהן
Zohar 4. Spirit to spirit
הרב יעקב נגן
שיעור כללי – משכן, שכינה והבית השלישי
הרב רא"ם הכהן

הלכות גזילה בזמן הזה – גזל הגוי
הרב אלעזר גולדשטיין