שיעורים אחרונים

תורת המהר"ל: 8. נתיב הדין 18.11.2019 | ר' חסדאי וינר

קרא עוד
כבשת הרש – במה חטא דוד? 16.11.2019|הרב פרופ' יהושע ברמן
הלכות ברכות: 6. פת הבאה בכיסנין 17.11.2019|הרב אלעזר גולדשטיין