שיעורים אחרונים

IMG_3623
21.06.2018 | הרב יעקב נגן

ארבעת הבנים מייצגים ארבעה טיפוסים שונים, ובמהלך חייו עשוי אדם אחד להכיל בתוכו כל אחת מארבע הדמויות הללו, כשבכל אחת מהן משתקף שלב אחר של חיפוש רו...

קרא עוד
תוקפה של מכירת חמץ 21.06.2018|הרב רא"ם הכהן
אף הן היו באותו הנס 21.06.2018|הרב מאיר ליכטנשטיין