שיעורים אחרונים

IMG_7841

בירושלמי סנהדרין פרק ז´ הלכה י"ג מופיעה אגדה על שלושה תנאים שהגיעו לרומי. לאגדה זו, הנראית במבט ראשון כמוזרה ולא מובנת – מציע מחבר המ...

קרא עוד