שיעורים אחרונים

*מצורף למטה דף מקורות לקריאה נוחה

תענית בכורות כשאין אפשרות לעשות סעודות סיום מסכת בציבור / הרב רא"ם הכהן

שאלה

מנה...

קרא עוד