נושאים

calend
'הלכות מוקצה': 10. היתרים לטלטל מוקצה משום צורך – הרב שמואל אריאל 29 במאי 2017 | 'הלכות מוקצה': 10. היתרים לטלטל מוקצה משום צורך – הרב שמואל אריאל
יעניין אותך גם