נושאים

calend
דפי מקורות למסכת זבחים – איסור במות ושחוטי חוץ (פרקים יג' – יד') 15 במאי 2018 | דפי מקורות למסכת זבחים – איסור במות ושחוטי חוץ (פרקים יג' – יד')

הצטרפו מהבית ללימוד העיון בישיבה!

בכל שבוע יועלה דף מקורות בסוגיה, בהתאם לקצב ההתקדמות בישיבה.

דפי המקורות ללימוד עצמי שמובאים לפניכם, הם דפים שניתנו במהלך הלימוד השוטף בישיבה על ידי אחד הר"מים, ולא עברו עריכה או עיבוד. על כן, ייתכנו בהם טעויות ואזכורים שאינם רלוונטיים לקורא.

  1. מקראות
  2. היחס בין ויקרא לדברים
  3. מקראות נביאים
  4. מבריאת העולם ועד בניית המשכן
  5. עבודת הקרבנות טרום המשכן – תנאים
  6. עבודת הקרבנות טרום המשכן – תלמודים
  7. היתר הבמות – תנאים        * תוספת ראשונים – ליברמן
  8. היתר הבמות – תלמודים
יעניין אותך גם