נושאים

calend
אורות הקודש חלק ב 13 ביוני 2017 | הרב מתניה שטרנברג

אורות הקודש חלק ב'

מאמר ראשון: הקודש הכללי

סדר א. הקודש הכללי העצמי

שיעור 1

שיעור 2

שיעור 3

שיעור 4

סדר ב. עולם הקודש והחול

שיעור 5 – פסקאות יד-טז

שיעור 6 – פסקאות יז-כא

שיעור 7 – פסקאות כב-כה

 

מאמר שני: החיות העולמית

סדר א. החיות האלוקית העולמית

שיעור 8 – פסקאות א-ד

שיעור 9 – פסקאות ה-ט

שיעור 10 – פסקאות י-יב

סדר ב. נשמת העולם

שיעור 11 – פסקאות יג-יז

שיעור 12 – פסקאות יח-יט

שיעור 13 – פסקאות כ-כג

שיעור 14 – פסקאות כד-כה

שיעור 15 – פסקאות כו-כח

שיעור 16 – פסקאות כט-לב

סדר ג. חיים עד העולם

שיעור 17 – פסקאות לג-לה

שיעור 18 – פסקאות לו-לח

שיעור 19 – פסקאות לט-מא

שיעור 20 – פסקה מב

 

מאמר שלישי: האחדות הכוללת

סדר א. האחדות האלוקית הכוללת

שיעור 21 – פתיחה

שיעור 22 – פסקאות ד-ה

שיעור 23 – פסקה ו

שיעור 24 – פסקאות ז-י

סדר ב. אחדות העולם והתולדה

שיעור 25 – פסקאות יא-יג

שיעור 26 – פסקאות יד-טז

שיעור 27 – פסקאות יז-יט

סדר ג. ההכללה העליונה

שיעור 28 – פסקאות כ-כג

שיעור 29 – פסקאות כד-כו

שיעור 30 – פסקאות כח-כט

מאמר רביעי: הטוב הכללי

סדר א. הטוב הכללי האידיאלי

שיעור 31 – פסקאות א,ד,ו

שיעור 32 – פסקאות ז-י

סדר ב. עומק טוב ועומק רע

שיעור 33 – פסקאות יא-יד

שיעור 34 – פסקאות טו-יז

שיעור 35 – פסקאות יח-כב

סדר ג. עדן העתיד

שיעור 36 – פסקאות כג-כה

שיעור 37

אורות הקודש חלק ב' – סדרה של הרב מתניה שטרנברג שהעביר בישיבה בשנת תשע"ו

הרב מתניה שטרנברג

קרא עוד >>
יעניין אותך גם