נושאים

calend
אורות הקודש חלק א 13 ביוני 2017 | הרב מתניה שטרנברג

אורות הקודש חלק א'

שער ראשון – חכמת הקודש

סדר א. חכמת האמת הכוללת

שיעור 1 – פתיחה

שיעור 2 – פסקאות א-ג

שיעור 3 – פסקאות א-ו

שיעור 4 – פסקאות ו-ז

שיעור 5 – פסקאות ח-י

סדר ב. איחוד הנגלה והנסתר

שיעור 6 – פסקאות יד-יז

שיעור 7 – פסקאות יח-כ

שיעור 8 – פסקאות כא-כה

סדר ג. איחוד הכללות והפרטות

שיעור 9 – פסקאות כו-ל

שיעור 10 – פסקאות לא-לב

שיעור 11 – פסקאות לג-לה

שיעור 12 – פסקאות לו-מ

שיעור 13 – פסקאות מא-מה

סדר ד. איחוד מדע הקודש והחול

שיעור 14 – פסקאות מו-נא

שיעור 15 – פסקאות נב-נז

שיעור 16 – פסקאות נח-סג

 

שיעור 17 – סיכום זמן חורף – סדרים א-ד

סדר ה. אור הרזים

שיעור 18 – פסקאות סד-סז

שיעור 19 – פסקאות סח-עב

שיעור 20 – פסקאות עג-עה

שיעור 21 – פסקאות עו-עח

שיעור 22 – פסקאות עט-פב

שיעור 23 – פסקאות פג-פו

שיעור 24 – פסקאות פז-פח

שיעור 25 – פסקאות צא-צז

שיעור 26 – פסקאות צח-ק וסיכום סדר ה

סדר ו. קשב היחודים

שיעור 27 – פסקאות קא-קה

שיעור 28 – פסקאות קו-קי

שיעור 29 – פסקאות קיא

סדר ז. התגלות אור הקודש

שיעור 30 – פסקאות קטז-קיט

שיעור 31 – פסקאות קכ-קכא

שיעור 32 – פסקאות קכב-קל

שער שני – היגיון הקודש

סדר א. ההופעה הנשמתית

שיעור 1 – פסקאות א-ו

שיעור 2 – פסקאות ז-יב

שיעור 3 – פסקאות יג-טז

שיעור 4 – פסקאות טז-יח

שיעור 5 – פסקאות כ-כד

שיעור 6 – פסקאות כה-כז

שיעור 7 – פסקאות כט-לב

סדר ב. הודאות המקורית

שיעור 8 – פסקאות לג-לה

שיעור 9 – פסקאות לו-מ

שיעור 10 – פסקאות מא-מו

שיעור 11 – פסקאות מז-נ

סדר ג. הדמיון העליון

שיעור 12 – פסקאות נא-נג

שיעור 13 – פסקאות נד-נו

שיעור 14 – פסקאות נז-סא

שיעור 15 – פסקאות סב-ע

סדר ד. אחדות הרגש, השכל והרצון

שיעור 16

סדר ה. מעלות הנבואה

שיעור 17 – פסקאות צא-צד

שיעור 18 – פסקאות צה-צח

שיעור 19 – פסקאות צט-קד – אספקלריה המאירה וזוהרה עילאה

אורות הקודש חלק א' – סדרה של הרב מתניה שטרנברג שהעביר בישיבה בשנים תשע"ד-תשע"ה

הרב מתניה שטרנברג

קרא עוד >>
יעניין אותך גם