רצון

יהי רצון שנזכה
להמשיך את
אש הקודש
של הנשמות
שעלו בסערה
השמימה
בקידוש ה'
בחיינו

כל הזכויות שמורות לישיבת עתניאל