Divrei Torah

שולחן-שבת-1-3492qocxpqim7y9breyj9c

באלו מאכלים קיים איסור השהייה? תקציר: חכמים הגדירו באילו מצבים מותר לחמם את המאכלים ביום שישי לקראת השבת ובאילו לא. זהו דין "השהייה". נסביר את ט...

Read More