רבנים

Sefer Yetzira
Sefer Yetzira" 3-4: Divine Creativity, Human Creativity" 21.10.2017 |

3. עשר ספירות בלימה במספר עשר אצבעות חמש כנגד חמש וברית יחיד מכוון באמצע במילת הלשון ומילת המעור 4. עשר ספירות בלימה עשר ולא תשע עשר ולא אחת עשרה הבן בחכמה וחכם בבינה בחון בהם וחקור מהם...

Sefer Yetzira" 1-2: Secrets of Creation – rabbi yakov nagen" 28.09.2017 | הרב יעקב נגן

ספר יצירה פרק ראשון   1 בשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה חקק יה                                 יהוה צבאות אלהי ישראל                  אלהים חיים ומלך עולם                     א...

יעניין אותך גם