רבנים

תנ"ך
סיפור העקידה ומשמעות האמונה 17.10.2013 | הרב מתניה שטרנברג

סיפור העקדה הוא אחד הסיפורים שהעסיק את העולם היהודי לגווניו מאז ומעולם. סיפור העקידה נתפס כביטוי למתח השורר בתוך עולמו של האדם המאמין. במקומות רבים מתוארת חוויית האמונה כמציאות של עמידה בצבת ובמתח...

יעניין אותך גם