רבנים

תנ"ך
פרשת אחרי מות: 'הריקוד הקדוש'

קרא עוד >
פרשת צו: 'מקדש הזהב'

קרא עוד >
פרשת ויקרא: 'הבהמה שבתוכי'

קרא עוד >
פרשת ויקהל: 'שבת כאן ועכשיו'

קרא עוד >
פרשת משפטים: 'צדק והתגלות'

קרא עוד >
פרשת יתרו: 'חותן למופת'

קרא עוד >
פרשת בשלח: 'דיוקנו של סוס'

קרא עוד >
פרשת שמות: 'השם החסר'

קרא עוד >
פרשת ויחי: הנצח בעולם הזה

קרא עוד >
פרשת פקודי: 'מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?'

קרא עוד >
פרשת כי תשא: 'שאלות על א-לוהים'

להורדת השיעור בmp3 לחץ כאן: http://upload.kipa.co.il/media-upload...

קרא עוד >
פרשת תצוה: 'יבוא קול ויכפר על הקול'

קרא עוד >
פרשת תרומה: 'לרומם את א-לוהים'

קרא עוד >
פרשת ויגש: עם שהוא משפחה

קרא עוד >
פרשת מקץ: דיוקנו של יוסף

קרא עוד >
פרשת וישב: פגישה עם המלאך

קרא עוד >
פרשת וישלח: הברכה מתוך הכאב

קרא עוד >
פרשת לך-לך: המסע אל עצמי

חלק א: להורדה בmp3 לחץ כאן https://www.youtube.com/watch?v=EA8HFCaXl6Q חלק ב: להורדה בmp3 לחץ כאן https://www.youtube.com/watch?v=fvidmkdJM-A

קרא עוד >
פרשת וירא: אלהים מתגלה בזולת

קרא עוד >
פרשת חיי שרה: אברהם ובראמן

קרא עוד >
פרשת תולדות: המטרה מקדשת את האמצעים?

קרא עוד >
פרשת ויצא: 'ואנכי לא ידעתי'

קרא עוד >
Parashat Tetzaveh: "The Good Words"

Translated by Netzach Sapir   Clothes Make the Man As Mark Twain says, “clothes make the man.” Clothes can indicate social status or community affiliation, and can even have an impact on our own se...

קרא עוד >
Parshat Toldot: "Do the Ends Sanctify the Means?"

Translated by Netzach Sapir Machiavelli famously posited that the ends justify the means. This claim is responsible for much of the evil the world has known. One example of the perversion inherent ...

קרא עוד >
Parshat Chayei Sarah: "Om and Shalom in Avraham’s Tent"

Translated by Netzach Sapir   Avraham’s life journey comes to a close in Parshat Chayei Sarah. His very name, “Avraham,” hints at the fulfillment of the promise that G-d made him in the previous pa...

קרא עוד >
Parshat Lech Lecha: "A Journey to the Self"

Translated by Netzach Sapir   My teachers taught me that the first four parshas of the book of Bereshit, “Bereshit,” “Noach,” “Lech Lecha” and “Vayera,” are a summarized guide to spiritual enlighte...

קרא עוד >
Parshat Korach – Not for the Sake of Heaven: Korach’s Ticket to Hell

Translated by Netzach Sapir Everybody knows that Korach’s strife was bad news for Am Yisrael, but we would be wrong to conclude from the events of our parsha that argument is something to be avoide...

קרא עוד >
פרשת קרח: מחלוקת והכלה

אף שהמילה 'מחלוקת' אינה מופיעה בפרשה ולו פעם אחת, בכל זאת הצליחו אירועי הפרשה – ובעיקר ערעורם של קרח ואנשיו על מנהיגותם של משה ואהרן – להוציא למושג הזה שם רע. ואולם לא נכון יהיה להסיק מסיפורם של קר...

קרא עוד >
פרשת בהר-בחוקתי: ´מה עניין שמיטה לצ´יף סיאטל?´

בשנת 1854 ניסה הממשל האמריקני לשכנע את צ'יף סיאטל, מנהיג השבט האינדיאני דאוומיש, למכור לו את אדמת השבט. סיאטל הגיב להצעה בנאום שנשא בחודש מרס של אותה שנה. תוכנו המדויק של אותו נאום אינו ידוע, בין ה...

קרא עוד >
פרשת אמור: קוסמוס והיסטוריה

שתי תפיסות זמן מרצ'ה אליאדה, מגדולי חוקרי הדתות של המאה הקודמת, עימת בין תפיסת הזמן הקוסמולוגית לבין תפיסת הזמן ההיסטורית. שתי תפיסות שההבדל ביניהן מהותי. על פי התפיסה הקוסמולוגית (מה שכינה אליאד...

קרא עוד >
פרשת קדושים: אומנות האהבה

אוהב או אהוב? לדעת רבי עקיבא (ספרא קדושים פרשה ב'), העיקרון המרכזי בתורה הוא אהבת הזולת: וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ (ויקרא יט, יח). ואולם חוששני שמשאלת הלב של רובנו הפוכה – שהזולת יאהב אותנו. כ...

קרא עוד >
פרשת אחרי מות: יום הכיפורים – חג האהבה

בעיני רבים, חמשה עשר לחודש אב (ט"ו באב) הוא חג האהבה. המקור לכך הוא הסיפור במשנה (תענית ד, ח) שבט"ו באב רקדו בנות ירושלים בכרמים לעיני הבחורים וחיפשו חתנים. פחות ידוע המשך המשנה, שגם ביום הכיפורים ...

קרא עוד >
פרשת חיי שרה- אלוהי אברהם: אבינו שבשמים או האין סוף?

בפרשת חי שרה מסתיים מסע חייו של אברהם אבינו. בשם אברהם נרמזת ההבטחה של הקב"ה לאברהם שהוא יהיה 'אַב הֲמוֹן גּוֹיִם' (בראשית יז, ה). ההבטחה אכן נתקיימה בו, ורוב האנושות – יהודים, מוסלמים ונוצרים – רו...

קרא עוד >
פרשת שמיני: יצר הרוחניות

לא ארחף בחלל משולחת רסן פן יבלע ענן את הפס הדקיק שבלבי שמפריד בין טוב לרע אין לי קיום   בלי הברקים והקולות ששמעתי בסיני (זלדה)   השיבה אל הרוחניות הפנים הרוחניים ביהדות זוכים בימינו לעד...

קרא עוד >
פרשת צו: המקדש הריק

מקדש הוא מושג חריג בחיינו. אנחנו לא מכירים מקדשים ולא הולכים למקדשים. מי מאתנו שביקר בארצות המזרח) מכיר את המקדש האלילי – גדוש בפסלים, ומוקדש לסגידה אליהם. מה יכול להיות יותר זר לחשיבה מונותאיסטית ...

קרא עוד >
פרשת מצורע: מביוגרפיה לביולוגיה

מצורע-מוציא רע מסיפורה של מרים, אשר לקתה בצרעת כאשר דיברה סרה במשה (במדבר יב א, י), המדרש לומד שמחלת הצרעת היא עונש על חטא לשון הרע (תנחומא, פרשת מצורע סימן ו'). המדרש דורש 'מצורע – מוציא רע' (ויק...

קרא עוד >
פרשת תזריע: האישה – כוהנת החיים

אי אפשר לשתוק עוד. גילוי סודות הקשר בין איש לאישה 'אין דורשין בעריות בשלשה ולא במעשה בראשית בשנים ולא במעשה מרכבה ביחיד' (משנה, חגיגה ג, א). המשנה מונה שלושה עניינים שהעיון בהם הוא תורת הסוד: 'מעש...

קרא עוד >
´Life is a Blessing´ – Spirituality in the Parasha: Korach – Not for the Sake of Heaven

 In our Parsha, Korach demands equality for all. On the surface he presents a legitimate and even inspiring viewpoint which is surely worthy of a more nuanced response than he received (Moshe falli...

קרא עוד >
´Life is a Blessing´ – Spirituality in the Parasha: Parashot Behar Bechukotai – Chief Seattle and R

The book of Vayikara also teaches that sin contaminates the land and the land ultimately vomits out the transgressors. In our times, the writings of Rabbi Kook stress the sanctity of the land and e...

קרא עוד >
´Life is a Blessing´ – Spirituality in the Parasha: Emor – Cosmos and History

For further information about this project or to sponsor a shiur please contact Mickey Flaumenhaft at call +972-52-853-1188 or E-mail mickeyf@otniel.org.

קרא עוד >
´Life is a Blessing´ – Spirituality in the Parasha: Achrei Mot – Kedoshim

קרא עוד >
´Life is a Blessing´ – Spirituality in the Parasha: Tazria-Metzora

By being made repulsive to others, one feels what their victims have experienced. The obligation that the Metzora must publicly declare that he is defiled makes him focus on his own shortcomings in...

קרא עוד >
´Life is a Blessing´ – Spirituality in the Parasha: Shmini – Spirituality Returns

However, if indeed spiritually is so deep rooted in Judaism, this begs the question, why for such a long period have these sides of Judaism been so much less prominent? One approach is that spiritu...

קרא עוד >
´Life is a Blessing´ – Spirituality in the Parasha: Tzav – The Golden Temple and the Beit HaMikdash

The heart of the Golden Temple is a book, the original copy of the central book of the Sikh religion, as is in the Beit HaMikdash whose heart is the Torah and Tablets give to Moshe by G-d and conta...

קרא עוד >
´Life is a Blessing´ – Spirituality in the Parasha: Vayikra – The Animal Inside Me

To download the mp3 file click here with right mouse buttonFor further information about this project or to sponsor a shiur please contact Mickey Flaumenhaft at call +972-52-853-1188 or E-mail mick...

קרא עוד >
´Life is a Blessing´ – Spirituality in the Parasha: Vayakhel – Pekude – Noam’s Hands

In the temple this practice was part of a reenactment of the process of dedicating the Kohanim, imbuing them with their special status. The daily reenactment guided them to live every day as a fres...

קרא עוד >
´Life is a Blessing´ – Spirituality in the Parasha: Ki Tisa – Questions on God

To download the mp3 file click here with right mouse buttonFor further information about this project or to sponsor a shiur please contact Mickey Flaumenhaft at call +972-52-853-1188 or E-mail mick...

קרא עוד >
´Life is a Blessing´ – Spirituality in the Parasha:Tetzaveh – What’s the Good Word?

To download the mp3 file click here with right mouse buttonFor further information about this project or to sponsor a shiur please contact Mickey Flaumenhaft at call +972-52-853-1188 or E-mail mick...

קרא עוד >
´Life is a Blessing´ – Spirituality in the Parasha: Terumah – Uplifting God

To download the mp3 file click here with right mouse button

קרא עוד >
´Life is a Blessing´ – Spirituality in the Parasha: Mishpatim – Justice for Who?

To download the mp3 file click here with right mouse buttonFor further information about this project or to sponsor a shiur please contact Mickey Flaumenhaft at call +972-52-853-1188 or E-mail mick...

קרא עוד >
פרשת משפטים: למי מגיע צדק?

'כולם מדברים על שלום אף אחד לא מדבר על צדק'. בניגוד להתרשמות של מוקי, דווקא יש שמדברים על צדק והוא נושא מרכזי בתורה. עצם המיקום של פרשת משפטים, המוקדש לערכים של הצדק, מלמד על חשיבותו. הפרשת הקודמת,...

קרא עוד >
´Life is a Blessing´ – Spirituality in the Parasha: Yitro – Family First

קרא עוד >
´Life is a Blessing´ – Spirituality in the Parasha: Beshalach

To download the mp3 file click here with right mouse buttonFor further information about this project or to sponsor a shiur please contact Mickey Flaumenhaft at call +972-52-853-1188 or E-mail mick...

קרא עוד >
´Life is a Blessing´ – Spirituality in the Parasha: Bo –

קרא עוד >
פרשת בא: על חמץ והחמצה

מאות שנים המתין עם ישראל ליום הגדול שבו ישתחרר מעול העבדות. והנה, סוף-סוף, בהגיע יום, עם ישראל נדרש לקום ולצאת מיד. מיד כלומר עכשיו ממש, כי בעוד רגע תחמוק ההזדמנות – המצרים יגיעו והרגע יוחמץ. סיפור...

קרא עוד >
Life is a Blessing: Spirituality in the Parsha – Parshat Vaera

קרא עוד >
פרשת וארא: ´סיפורים קורים לעמים שמספרים סיפורים´ – על גלגולו של סיפור יציאת מצרים

סיפור יציאת מצרים הוא סיפור מוצלח לא רק מצד העומק הרעיוני שלו או מצד המסר שלו, אלא גם מצד היסוד הסיפורי שבו. יש בו עלילה דרמטית; עם חלש של עבדים המצליח להשיג חירות במאבק עם המעצמה העולמית של עת העת...

קרא עוד >
יעניין אותך גם