רבנים

שיעור כללי
'שיעור כללי': יסודות דין המשכה 06.07.2017 | הרב רא"ם הכהן
שיעור בסוגיית עקירה והנחה 23.05.2017 | הרב רא"ם הכהן
שיעור פתיחה ללימוד דין הוצאה 23.05.2017 | הרב רא"ם הכהן
שיעור כללי: עדות בקידושין 25.07.2016 | הרב רא"ם הכהן
שיעור כללי: דין החופה 25.07.2016 | הרב רא"ם הכהן
שיעור כללי: דעת ורצון בקידושין 25.07.2016 | הרב רא"ם הכהן
שיעור כללי: מקדש במלווה 25.07.2016 | הרב רא"ם הכהן
שיעור כללי: מהות קניין כסף 25.07.2016 | הרב רא"ם הכהן
שיעור כללי: פתיחה למסכת קידושין 25.07.2016 | הרב רא"ם הכהן
יעניין אותך גם