רבנים

עבודת המידות ע"פ "תומר דבורה"
עבודת המידות ע"פ "תומר דבורה" – שיעור עשרים ושבעה: החסד הפנימי הגלום בחסד האנושי

קרא עוד >
עבודת המידות ע"פ "תומר דבורה" – שיעור עשרים ושישה: חסד כלפי שמים

קרא עוד >
עבודת המידות ע"פ "תומר דבורה" – שיעור עשרים וחמישה: לגמול חסד – גם זו לטובה

קרא עוד >
עבודת המידות ע"פ "תומר דבורה" – שיעור עשרים וארבעה: מידת הבינה – חיים של תשובה

קרא עוד >
עבודת המידות ע"פ "תומר דבורה" – שיעור עשרים ושלושה: מידת החכמה – אמפטיה לנבראים

קרא עוד >
עבודת המידות ע"פ "תומר דבורה" – שיעור עשרים ושניים: מידת החכמה – לקבל השראה, להשפיע ולהיטיב

קרא עוד >
עבודת המידות ע"פ "תומר דבורה" – שיעור עשרים ואחד: כבוד בני האדם ואהבתם

קרא עוד >
עבודת המידות ע"פ "תומר דבורה" – שיעור עשרים: דרכים אל הענווה

קרא עוד >
עבודת המידות ע"פ "תומר דבורה" – שיעור תשעה עשר: "ונחנו מה" – לצאת מגבולות האישיות המצומצמת

קרא עוד >
עבודת המידות ע"פ "תומר דבורה" – שיעור שמונה עשר

קרא עוד >
עבודת המידות ע"פ "תומר דבורה" – שיעור שבעה עשר

קרא עוד >
עבודת המידות ע"פ "תומר דבורה" – שיעור ששה עשר: פרק שני – לשמוע טוב, לראות טוב ולנשום עמוק

קרא עוד >
עבודת המידות ע"פ "תומר דבורה" – שיעור חמישה עשר: פרק שני – מידת הכתר, נוח לבריות ונוח למקום

קרא עוד >
עבודת המידות ע"פ "תומר דבורה" – שיעור ארבעה עשר: פרק שני – מידת הכתר, מחשבות טובות

קרא עוד >
עבודת המידות ע"פ "תומר דבורה" – שיעור שלושה עשר: פרק שני – מידת הכתר, ענווה ומבט לסובב אותי

קרא עוד >
עבודת המידות ע"פ "תומר דבורה" – שיעור שנים עשר – אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם – סוף פרק ראשון

קרא עוד >
עבודת המידות ע"פ "תומר דבורה" – שיעור אחד עשר – "תתן אמת ליעקב, חסד לאברהם"

קרא עוד >
עבודת המידות ע"פ "תומר דבורה" – שיעור עשירי – ותשליך במצולות ים כל חטאתם

להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור ו'שמור קישור בשם' פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, במידה והנכם מעוניינים להיות שותפים ע"י הקדשת שיעורים לרפואת, לע"נ וכדו' נודה לכם מאוד אם תיצ...

קרא עוד >
עבודת המידות ע"פ "תומר דבורה" – שיעור תשיעי – יכבוש עוונותינו

קרא עוד >
עבודת המידות ע"פ "תומר דבורה" – שיעור שמיני – ישוב ירחמנו – מעלתם של בעלי התשובה

להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'       פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, במידה והנכם מעוניינים להיות שותפים ע"י הקדשת שיעורים לרפואת, לע"נ וכדו' נודה לכם מ...

קרא עוד >
עבודת המידות ע"פ "תומר דבורה" – שיעור שביעי – כי חפץ חסד הוא – עין טובה

להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'       פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, במידה והנכם מעוניינים להיות שותפים ע"י הקדשת שיעורים לרפואת, לע"נ וכדו' נודה לכם מ...

קרא עוד >
עבודת המידות ע"פ "תומר דבורה" – שיעור שישי – לא החזיק לעד אפו – לשחרר את הכעס

להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'       פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, במידה והנכם מעוניינים להיות שותפים ע"י הקדשת שיעורים לרפואת, לע"נ וכדו' נודה לכם מ...

קרא עוד >
עבודת המידות ע"פ "תומר דבורה" – שיעור חמישי – "לשארית נחלתו"

להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'       פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, במידה והנכם מעוניינים להיות שותפים ע"י הקדשת שיעורים לרפואת, לע"נ וכדו' נודה לכם...

קרא עוד >
עבודת המידות ע"פ "תומר דבורה" – שיעור רביעי – "עובר על פשע"

להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'       פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, במידה והנכם מעוניינים להיות שותפים ע"י הקדשת שיעורים לרפואת, לע"נ וכדו' נודה לכם מ...

קרא עוד >
עבודת המידות ע"פ "תומר דבורה" – שיעור שלישי – "נושא עוון" – מידת הסבלנות (ב)

להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'       פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, במידה והנכם מעוניינים להיות שותפים ע"י הקדשת שיעורים לרפואת, לע"נ וכדו' נודה לכם מ...

קרא עוד >
עבודת המידות ע"פ "תומר דבורה" – שיעור שני – מידת הסבלנות (א)

לצפייה בדף מקורות לחץ כאן (על מנת לפתוח בדף חדש יש ללחוץ במקביל על הכפתור Ctrl)   להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'     פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, ...

קרא עוד >
עבודת המידות ע"פ "תומר דבורה" – שיעור ראשון בסדרה

לצפייה בדף מקורות לחץ כאן (על מנת לפתוח בדף חדש יש ללחוץ במקביל על הכפתור Ctrl)   להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'       פרוייקט זה צורך משאבים מר...

קרא עוד >
יעניין אותך גם