רבנים

משנה ותלמוד
'קפיצה למקווה – 4. השיבה אל הטבע: זריעה והשקה'

"קפיצה למקווה": היסודות ההלכתיים והרוחניים של המקווה. שיעור רביעי בסדרה

קרא עוד >
'קפיצה למקווה – 3. הניתוק מן הטבע: מים שאובים'

"קפיצה למקווה": היסודות ההלכתיים והרוחניים של המקווה. שיעור שלישי בסדרה

קרא עוד >
'קפיצה למקווה – 2. מצב הטבע: המעיין הבור והמקווה'

קרא עוד >
"קפיצה למקווה – 1. טבע ואדם: מקורות היסוד"

קפיצה למקווה - היסודות ההלכתיים והרוחניים של המקווה.

קרא עוד >
סוגיית 'שנים אוחזין' – ניתוח פשט הסוגיא

קרא עוד >
סיכום סוגיית 'שנים אוחזין' – שיעור ראשון: מבוא

קרא עוד >
סוגיית 'ר' חייא קמייתא' – שיעור שלישי: שיטות הראשונים

קרא עוד >
סיכום סוגיית 'ר' חייא קמייתא' – שיעור שני: מודה במקצת

קרא עוד >
סיכום סוגיית 'ר' חייא קמייתא' – שיעור ראשון: פתיחה

קרא עוד >
יעניין אותך גם