רבנים

משנה ותלמוד
סוגיית 'שנים אוחזין' – ניתוח פשט הסוגיא

קרא עוד >
סיכום סוגיית 'שנים אוחזין' – שיעור ראשון: מבוא

קרא עוד >
סוגיית 'ר' חייא קמייתא' – שיעור שלישי: שיטות הראשונים

קרא עוד >
סיכום סוגיית 'ר' חייא קמייתא' – שיעור שני: מודה במקצת

קרא עוד >
סיכום סוגיית 'ר' חייא קמייתא' – שיעור ראשון: פתיחה

קרא עוד >
יעניין אותך גם