רבנים

משנה ותלמוד
דפי מקורות – מסכת יומא פרקים א – ז: יום הכיפורים במקדש, כפרה ווידוי 01.10.2017 | הרב אמנון דוקוב

יומא- מבוא א. פרישת שבעה ימים פרישת כהן גדול ריש לקיש ראשונים דף עזר ב. במה מחויב כהן גדול חיוב עבודה בכהן גדול ראשונים ג. טבילות וקידוש ידיים ורגלים קידוש ידיים...

דפי מקורות – מסכת יומא פרק ח: צום יום הכיפורים, כפרה ותשובה 25.09.2017 | הרב אמנון דוקוב

חמשת האיסורים: מצוות העינוי במקרא מקורות חז"ל ראשונים מצוות האכילה בערב יוה"כ דף עזר - פסוקי התורה כפרה ווידוי: מצוות הווידוי תשובה וכפרה העשרה - כפרה בזוהר וידוי...

דיני ארבעת המינים 20.08.2017 | הרב אמנון דוקוב

כל סוגיות ארבעת המינים בקובץ אחד - מבוא לארבעת המינים, דין יו"ט ראשון, זיהוי המינים, הלכותיהם המיוחדות, הגזול והיבש ומצווה הבאה בעבירה, הידור המצווה, מעשה המצווה והנטילה וה...

דיני הישיבה בסוכה 20.08.2017 | הרב אמנון דוקוב

א. העוסק במצווה פטור מן המצווה ב. מבוא לסוכה ג. תשבו כעין תדורו רבי אליעזר ורבי עקיבא בהלכה ובאגדה ד. חיובי הסוכה ה. דין מצטער ו. ברכת הסוכה  

מבנה הסוכה 10.08.2017 | הרב אמנון דוקוב

א. מבוא לסוכה ארעי וקבע ב. מצוות הישיבה בסוכה ג. משניות פרק ראשון ד. גבוהה מ20 אמה ה.שטח הסוכה ו. גוד אסיק ז. גובה מינימלי ח. מספר הדפנות

'קפיצה למקווה – 4. השיבה אל הטבע: זריעה והשקה' 08.08.2017 | הרב אמנון דוקוב

"קפיצה למקווה": היסודות ההלכתיים והרוחניים של המקווה. שיעור רביעי בסדרה להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

'קפיצה למקווה – 3. הניתוק מן הטבע: מים שאובים' 06.08.2017 | הרב אמנון דוקוב

"קפיצה למקווה": היסודות ההלכתיים והרוחניים של המקווה. שיעור שלישי בסדרה להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

'קפיצה למקווה – 2. מצב הטבע: המעיין הבור והמקווה' 06.08.2017 | הרב אמנון דוקוב

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

"קפיצה למקווה – 1. טבע ואדם: מקורות היסוד" 02.08.2017 | הרב אמנון דוקוב

קפיצה למקווה - היסודות ההלכתיים והרוחניים של המקווה. להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

יעניין אותך גם