רבנים

משנה ותלמוד
שיעור כללי: סוגיית 'צורת הפתח' 13.04.2018 | הרב רא"ם הכהן
איסור הלנת שכר שכיר 22.05.2017 | הרב רא"ם הכהן
יעניין אותך גם