רבנים

משנה ותלמוד
פרישת כהן גדול שבעה ימים לפני יום הכיפורים 28.09.2017 | הרב יעקב נגן

יעקב נגן בשיתוף עם עמנואל אלשטיין ואלי ליפשיץ

לימוד משניות 'ערבי פסחים' 20.05.2017 | הרב יעקב נגן

יעניין אותך גם