רבנים

מעגל השנה
שלושת האבות ותולדות החסידות – הכנה לי"ט כסלו – הרב ניר מנוסי

שיחה שהועברה בישיבה לכבוד י"ט כסלו.

קרא עוד >
עץ חיים היא?

לאחרונה שמעתי הרצאה שהעביר שמעון פוגל ביום עיון באוניברסיטת בן גוריון, שכותרתה 'המוות והתחייה במעמד הר סיני'. בהרצאה זו, שמעון הראה שחז"ל מדגישים במדרשים רבים שההתגלות של הקב"ה כשלעצמה ממיתה את האד...

קרא עוד >
יעניין אותך גם