רבנים

הרב רא"ם הכהן
"סוכה כהלכתה, דין מטיילים וחיילים"

קרא עוד >
"יום עיון במסכת מקוואות: משמעויות רוחניות וקיומיות" – 4. תקנת עזרא כחידוש התורה

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
"קולות השופר וקולות הר סיני" – יום עיון לימים הנוראים תשע"ח

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
"תורה שקדמה לעולם ותורת האדם" – הרב רא"ם הכהן, הכנסת ספר תורה להיכל הישיבה

על קבלת התורה בערב ראש השנה להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן 

קרא עוד >
"לצאת לקראת המלך": על ראש השנה בערב שבת קודש – הרב רא"ם הכהן

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
שיעור כללי: "משמעות צל הסוכה, עיון בסוגיית הפתיחה למסכת"

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
"יום עיון במסכת מקוואות: משמעויות רוחניות וקיומיות" – 3. תיקון והתחדשות

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
"יום עיון במסכת מקוואות: משמעויות רוחניות וקיומיות" – 2. מעשה אדם וידי שמיים

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
"התעוררות הרצון ושירת התשובה", לזכרו של הראי"ה קוק

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
'שיעור כללי': "ערבות הדדית ושותפות ציבורית בעבודת השם" – הרב רא"ם הכהן

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
שיעור כללי: "גדר דיני השקה, זריעה, נתן סאה ונטל סאה"

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
"שלושת השבועות: אבלות חדשה" הרב רא"ם הכהן בשיחה ליז' בתמוז

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
"שלמי תודה וברכה" – דברים מפי ראשי הישיבה לאחר יום ההתרמה לבית הוועד

מכיל קטעים שנאמרו מפי הרב ראם בנושא "משחק וכיסופים - משחקת לפניו בכל עת". להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
'שיעור כללי': יסודות דין המשכה

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
"תורתו בתוך מעיו – קבלת תורה בסוד הענווה" – הרב רא"ם הכהן בשיחה לשבועות

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
שיעור בסוגיית עקירה והנחה

קרא עוד >
השבת בזמן ובמרחב

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
שיעור פתיחה ללימוד דין הוצאה

קרא עוד >
איסור הלנת שכר שכיר

חלק א: https://www.youtube.com/watch?v=-d87NmieARw   חלק ב: https://www.youtube.com/watch?v=RltW3ZqZxqQ

קרא עוד >
שיחה לחתימת זמן חורף : "דיני נזיקין בימינו ושטר בוררות"

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
היחס בין המצה לחמץ

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
חומרא וקולא בפסיקה ובמנהג – הרב רא"ם הכהן

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
שיעור כללי: "יסודות דין ארבעים סאה במקווה"

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
"הכנת תורתו של משיח" – הרב ראם הכהן, יום עיון על תורת ארץ ישראל

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
"איש קדוש היה בבית מדרשנו" – על דמותו של הרב מנחם פרומן זצ"ל

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
'אהבה ללא מצרים' – הרב רא"ם הכהן בשיחה לפורים

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
'שיעור כללי': תשלום בושת, דין סומא ושאלת הכוונה

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
שיעור כללי: היחס בין קנס לממון – הרב רא"ם הכהן

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
יום עיון לזכר הרב יהודא לאון (מניטו) אשכנזי: 'תרומתו של מניטו ללימוד התורה' – הרב רא"ם הכהן

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
שיעור כללי: האנוס בדיני הנזיקין – הרב ראם הכהן

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
שיעור כללי – צורת השופר: הרב רא"ם הכהן

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
דרך בית המדרש בבית הועד

שיעור של ראש הישיבה, הרב רא"ם הכהן, המבהיר את העקרונות עליהם מושתתת דרכו של בית המדרש: דיון ללא משוא פנים, אך מתוך ענווה רבה (מתוך: גולות י´, תשס"א)   הקדמה[1] בדורנו נתבע מן האדם להסביר ...

קרא עוד >
יום עיון קידושין: הזוגיות של מסכת קידושין

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
יום עיון בפנימיות התורה: העלם וגילוי

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
שיעור שורש: הוראה לשעתה והוראה לדורות

קרא עוד >
שיעור שורש: הסנהדרין וארץ ישראל

קרא עוד >
שיעור שורש: הסנהדרין כמייצגי העם

קרא עוד >
שיעור שורש: בית המדרש כהמשך מעמד הר סיני

קרא עוד >
שיעור שורש: בין האדם קודם החטא לברית החדשה של ירמיהו

קרא עוד >
שיעור שורש: הנהגת היחוד במגילת אסתר

קרא עוד >
שיעור שורש: ראיה ושמיעה בהר סיני

קרא עוד >
שיעור שורש: מעמד הר סיני וחטא העגל

קרא עוד >
שיעור שורש: ההתגלות באדם

קרא עוד >
שיעור שורש: שמחה וייחוד בלימוד התורה

קרא עוד >
שיעור שורש: מעמד הר סיני

קרא עוד >
שיעור שורש: יעקב מאחד הראיה והשמיעה

קרא עוד >
שיעור שורש: שורש השמיעה

קרא עוד >
שיעור שורש: קבורת שרה כהשלמת לידתו של אברהם אבינו

קרא עוד >
שיעור שורש: עניין עקידת יצחק

קרא עוד >
שיעור שורש: ראיה ויראה חלק ג

קרא עוד >
שיעור שורש: ראיה ויראה חלק ב

קרא עוד >
שיעור שורש: ראיה ויראה חלק א

קרא עוד >
שיעור שורש: זיווגו של משה ליתרו כתנאי לתיקון העולם

קרא עוד >
שיעור שורש: קין והבל

קרא עוד >
יום עיון בתנ"ך: צלם אלהים ואדמה באדם

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
שיעור כללי: נישואים אזרחיים ופתיחה למסכת הוריות

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
שיעור כללי: עדות בקידושין

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
שיעור כללי: דין החופה

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
שיעור כללי: דעת ורצון בקידושין

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
שיעור כללי : רכיב הדיבור בקידושין

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
שיעור כללי: מקדש במלווה

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
שיעור כללי: מהות קניין כסף

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
שיעור כללי: מקור הקניין בקידושין

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
שיעור כללי: פתיחה למסכת קידושין

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
ברכת ראשי הישיבה לחג חנוכה תשע"ו

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
שיעור שורש: גוף ולבוש בלימוד תורה

קרא עוד >
שיעור שורש: המקדש

קרא עוד >
שיעור שורש: משמעות תקיעת השופר

להורדת השיעור בmp3 לחץ כאן

קרא עוד >
שיעור שורש: על התפילה בר"ה כתהליך´

להורדת השיעור בmp3 לחץ כאן

קרא עוד >
שיעור שורש: על דרכו של בית המדרש בעתניאל

שיעור שורש תורה שבע"פ, שיעורו של מו"ר הרב רא"ם הכהן. בשיעור הפתיחה הציג הרב רא"ם השנה את תפישתו לגבי דרכו של בית הוועד כממשיך ומופיע את תפישתו לגבי התפתחותה של תורה שבעל פה.   להורדת השי...

קרא עוד >
שיחה לצום י"ז בתמוז ושלושת השבועות

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
שיעור כללי מסכת ברכות: "סוגיית קריאת שמע מדאורייתא"

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
הקשבה אל עובד השם לקולות המלחמה

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
ישראל והעמים – שיחה לקראת י"ז בתמוז

קרא עוד >
יום עיון בתנ"ך "תורת הגמול ושאלת ההשגחה" – "שאלת הגמול מבחינה פילוסופית ומבחינה קיומית"

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
תיקון החברה וציפייה למקדש – שיחה ליום ירושלים

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
התחדשות אש התמיד – שיעור לפסח

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
המדבר שלפני ארץ ישראל

המדבר שלפני ארץ ישראל |הרב רא"ם הכהן* "זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותייך, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה"   כשבאים אנו לבחון את מודל הישיבה - מופיע אצלנו ציור של ישיבות ליטא בפריחתן באמצע...

קרא עוד >
אחשוורוש – ראשית ואחרית

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
החזרת החשמל בשבת על ידי גוי

תשובה: איסור מלאכת נוכרי – מדאורייתא או מדרבנן? במכילתא (מסכתא דפסחא ט) דרשו: " 'כל מלאכה לא יעשה בהם' לא תעשה אתה ולא יעשה חברך ולא יעשה גוי מלאכתך". לשיטת רוב הראשונים האיסור על מלאכת נוכרי ה...

קרא עוד >
טלטול מכשירי חשמל בשבת

איסור טלטול נר דולק שנינו במשנה במסכת שבת (ג,ו): "מטלטלין נר חדש אבל לא ישן. רבי שמעון אומר: כל הנרות מטלטלין, חוץ מן הנר הדולק בשבת". כלומר לכל הדעות אסור לטלטל בשבת נר דולק ולמסקנת הגמרא (שבת מז...

קרא עוד >
האם מותר לחולה לנסוע בשבת

סימן יז - נסיעה בשבת של 'תומכת לידה' (דולה) לצורך סיוע ללידה   שאלה אשתי עומדת לפני לידה וברצונה שאמה תהיה לצידה בלידה. האם אנחנו יכולים להודיע לאם בשבת שתגיע לחדר הלידה במונית או ברכב? וכן האם נית...

קרא עוד >
רוח הקודש ונבואה

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
שיחה לחג השבועות – "תיקון תכשיטי הכלה"

קרא עוד >
"לא תתגודדו" ומנהגי ספירת העומר

שאלה: כידוע, ישנם מנהגים שונים ביחס לזמני מנהגי האבלות בספירת העומר. האם יש לקבוע הנהגה אחת בעניין זה? ובאופן ספציפי: האם מי שנוהג מנהגי אבלות בתאריך מסוים יכול להשתתף בחתונה של מי שאינו נוהג אבלות...

קרא עוד >
היחס למדינת ישראל בתהליך הגאולה

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
תערובת קטניות

שאלה: האם לנוהגים איסור קטניות מותר לקנות מוצרים שיש בהם תערובת של קטניות ולאוכלם בפסח? תשובה: בגמרא בפסחים (ל,א) אוסר רבא תערובת חמץ בפסח "במשהו", בניגוד לאיסורים בכל השנה שמין במינו אוסר ברוב, ...

קרא עוד >
ט"ו בשבט בהלכה

שאלה: מה הם הביטויים ההלכתיים של ט"ו בשבט כראש השנה לאילן? תשובה: טעם קביעת התאריך שנינו במשנה בראש השנה (א, א): "...באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי בית הלל אומרים בחמשה עשר בו". הגמרא...

קרא עוד >
הדלקת נרות בשבת חנוכה

שאלה: מה הוא זמן הדלקת נרות חנוכה בערב שבת ובמוצאי שבת? תשובה: ראשית יש לדון האם ישנו זמן שמלכתחילה דווקא בו (לא לפניו ולא לאחריו) צריכה להיעשות ההדלקה, או שיש להגדיר את המצווה על פי הזמן בו הנר צ...

קרא עוד >
חובת הטלת פתיל תכלת

שאלה: בשנים האחרונות החלו רבים להטיל תכלת המופקת מחילזון הארגמון. כנגד עניין זה עלו מספר טענות – חלקן שוללות את עצם הזיהוי וחלקן את היכולת לחדש את המצווה בזמננו. מה יש לענות על טענות אלו? תשובה: ...

קרא עוד >
סיכוך בנסרים

שאלה: האם אפשר לכתחילה לסכך בנסרים שרוחבם פחות מארבעה טפחים ("בלפונים")? תשובה: מקור הדין שנינו במשנה במסכת סוכה (א, ו): "מסככין בנסרים דברי רבי יהודה, ורבי מאיר אוסר". בגמרא (יד,א) חלקו האמו...

קרא עוד >
מלכות וכתר במשנתו של הראי"ה

להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'    

קרא עוד >
סדר חדש בגאולת העולם – שיעור על הנהגת הסליחות בישיבת עתניאל

  להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'    

קרא עוד >
פיקוח נפש – חזרת היוצאים להציל – שיעור שלישי

להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'     פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, במידה והנכם מעוניינים להיות שותפים ע"י הקדשת שיעורים לרפואת, לע"נ וכדו' נודה לכם מא...

קרא עוד >
תמימות תהיינה

שאלה: כידוע, מקובל לאחר את תפילת ערבית של שבועות על מנת ששבעת שבועות הספירה יהיו "תמימות" כדברי התורה. מהו ההגיון בהנהגה זו – הרי את הספירה האחרונה ספרנו כבר בערב הקודם? תשובה: דין "תמימות" הת...

קרא עוד >
פיקוח נפש – חזרת היוצאים להציל – שיעור שני

להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'     פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, במידה והנכם מעוניינים להיות שותפים ע"י הקדשת שיעורים לרפואת, לע"נ וכדו' נודה לכם מא...

קרא עוד >
החזרה לגן עדן – בהר

בעולמנו, עולם החומר, ניתן לפגוש כפעם בפעם בהתגלויות אלוהיות. הופעתו של הקב"ה בעולם, בחזיון של קדושה, אפשרית באופן פתאומי וארעי, אך ישנן במציאות גם נקודות מפגש קבועות של ה' עם המציאות. נקודות אלו, ה...

קרא עוד >
ההנפה המקדשת – פרשת אמור

בימים אלה אנו סופרים את הימים והשבועות שבין הנפת העומר ובין הקרבת שתי הלחם. בחג הפסח מניף הכהן את ראשית קציר השעורים לפני ה', ושבעה שבועות לאחר מכן, בחג השבועות, מוקרבות שתי כיכרות לחם ביכורים מהחי...

קרא עוד >
אורות ערפל – אחרי מות-קדושים

אחרי מותם של שני בני אהרן פונה ה' אל משה, ומסדיר את אופן ההתקרבות של הכהן הגדול אל המקום הקדוש ביותר, אל קודש הקודשים. על פי המפורט, לא יכול הכהן לבוא "בכל עת אל הקודש". כדי להיכנס אל הקודש פנימה, ...

קרא עוד >
משרד השיקום – תזריע מצורע

הוא בבידוד. שממה וריקנות מסביב. ששה ימים לא נפגש עם איש, לא שוחח ואפילו לא סתם שהה בחברה. כעת הוא מחכה במתח לבואו של הכהן, להכרעה הגורלית: האם כבר נטהר מצרעתו ויוכל לשוב אל המחנה? התורה מצווה על המ...

קרא עוד >
חמץ מכור שעבר עליו הפסח

שאלה: לפני הפסח מוכרים סוחרים ומפעלים את החמץ שברשותם לגוי וקונים אותו בחזרה לאחר החג, האם יש עניין, כפי שנשמע לאחרונה בתקשורת, להחמיר ולאחר הפסח לא לקנות ממוצרים אלה אלא רק ממה שיוצר לאחר החג? תש...

קרא עוד >
ליל הייחוד

לקראת ליל י"ד בניסן, הלילה בו תוכה מצרים במכת בכורות ובני ישראל יצאו מעבדות לחרות, מצווה ה' את משה על מעשה מיוחד: העם צריך לקחת שה, לשחוט אותו ולמרוח את הדם על המשקוף והמזוזות, ולאכול את הקרבן באופ...

קרא עוד >
אש תמיד – פרשת צו

פרשתנו נפתחת בכותרת ברורה: "צו את אהרן ואת בניו לאמר, זאת תורת העולה" (ויקרא, פרק ו', פסוק ב'). היינו מצפים שהכתוב ימשיך ויפרט את פרטי ודיני קרבן העולה, קרבן התמיד, אך למרבה הפלא נראה כי התורה ממשי...

קרא עוד >
היחס בין תחום שבת בע´´ש לתחום בשבת

להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'     פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, במידה והנכם מעוניינים להיות שותפים ע"י הקדשת שיעורים לרפואת, לע"נ וכדו' נודה לכם מא...

קרא עוד >
תחומין דאורייתא או דרבנן?

להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'     פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, במידה והנכם מעוניינים להיות שותפים ע"י הקדשת שיעורים לרפואת, לע"נ וכדו' נודה לכם מא...

קרא עוד >
שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם הפסח שלושים יום

שאלה: מקובלנו כי "שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם הפסח שלושים יום". מהם גדריה של הלכה זו? תשובה: שתי תקנות בגמרא במסכת פסחים (ו,א) מובאת מחלוקת תנאים בברייתא: "שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם ...

קרא עוד >
כלים וקירות – ויקהל-פקודי

אומר המדרש: "בשעה שאמר הקב"ה למשה 'עשה לי משכן', התחיל מתמיה ואומר: כבודו של הקב"ה מלא עליונים ותחתונים' והוא אומר 'עשה לי משכן'"? (שמות רבה, תרומה פרשה ל"ד) ובאמת, קשה הדבר. אנחנו, לאחר מעשה, מכיר...

קרא עוד >
סוד המסיבות המתהפכות במגילת אסתר

פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, במידה והנכם מעוניינים להיות שותפים ע"י הקדשת שיעורים לרפואת, לע"נ וכדו' נודה לכם מאוד אם תיצרו קשר עם מיקי פלומנהפט: mickeyf@otniel.org או בסלולרי: 052-8531188

קרא עוד >
פרוז ומוקף בן יומו

שאלה: מה  דינו של "בן כרך" (מעיר מוקפת חומה) שיוצא בי"ד באדר אחרי עלות השחר מהכרך לפרזים וחוזר בט"ו אחרי עלות השחר? וכן מה דין בן עיר (פרזים) הנמצא בכרך בי"ד ומגיע לעיר בט"ו לפני עלות השחר? תשובה:...

קרא עוד >
´בזמן שבגדיהם עליהם´- בגדי הכהונה כתשתית לעבודה פנימית – פרשת תצווה

הבגדים כהשתלמות כאשר נכנסים הכהנים לשרת בקודש עליהם ללבוש בגדים מיוחדים, בגדים שאליהם מתייחסת פרשתנו בפירוט רב. תפקידם של הבגדים כפול: התפקיד הטבעי (המוזכר בקשר למכנסיים) הוא "לכסות בשר ערווה" (שמו...

קרא עוד >
כוחו הסגולי של חודש אדר

פורים – ברית המילה של משה במשה רבינו מתקיימת בחינת הנאמר בירמיהו: " בְּטֶרֶם אֶצָּרְךָ בַבֶּטֶן יְדַעְתִּיךָ וּבְטֶרֶם תֵּצֵא מֵרֶחֶם הִקְדַּשְׁתִּיךָ...". בלידתו של משה נאמר (שמות ב', ב'): "וַתַּ...

קרא עוד >
התגלות מסוג אחר – פרשת משפטים

הבצורת היכתה קשות בישראל. במשך שלוש שנים לא ירדה אף טיפה, כדברי הנביא. בשנה השלישית קרא אליהו לכל ישראל ולנביאי הבעל אל הר הכרמל, ושם, על ההר, ירדה אש מהשמים ואכלה את מזבחו של אליהו, יחד עם הקרבן, ...

קרא עוד >
ט"ו בשבט – ראש השנה להתבוננות

 מסכת "ראש השנה" פותחת בפירוט ארבעה ראשי שנים שמצויים בלוח השנה היהודי. שם גם מופיעה מחלוקתם של בית הלל ובית שמאי על תאריכו של ראש השנה לאילן– האם הוא בא' בשבט, או בחמישה עשר בו. סביב משנה זו קיימו...

קרא עוד >
יתרו איש השמיעה – פרשת יתרו

מה ענין יתרו להר סיני? שאלה זו העסיקה את הפרשנים רבות: במה זכה יתרו, חותן משה, שנתינת התורה תיכלל דווקא בפרשת השבוע 'שלו', הקרויה על שמו? שאלה זו אינה טכנית בלבד; הסיפור על הגעת יתרו אל המדבר, הצטר...

קרא עוד >
ייחוסם של כהנים בימינו

שאלה: מה הוא מעמדם של כהנים בזמן הזה, כשאין להם "מגילות יוחסין". שאלה זו נוגעת הן להיתר גרושה לכהן והן לשאלת חידוש עבודת המקדש? תשובה: יסוד החזקה הריב"ש בתשובותיו (צד) כותב: "הכהנים שבדורינו א...

קרא עוד >
"על משכבי בלילות" – בירור עניין השינה בעבודת ה´

להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור ו'שמור קישור בשם...' פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, במידה והנכם מעוניינים להיות שותפים ע"י הקדשת שיעורים לרפואת, לע"נ וכדו' נודה לכם מאוד ...

קרא עוד >
´כל מה שיאמר לך בעל הבית- עשה, חוץ מ´צא´: החופש לשוב בתשובה – פרשת בא

מכת הארבה, בה פותחת פרשתנו, מתחילה בציוויו של ה' למשה לבוא אל פרעה: "בֹּא אֶל פַּרְעֹה כִּי אֲנִי הִכְבַּדְתִּי אֶת לִבּוֹ וְאֶת לֵב עֲבָדָיו לְמַעַן שִׁתִי אֹתֹתַי אֵלֶּה בְּקִרְבּוֹ" (שמות יא, א)...

קרא עוד >
אני ולא מלאך – פרשת וארא

בתחילת פרשת השבוע נגלה ה' למשה, מורה לו את לשונות הגאולה ואת סדרה, אך קודם לכן – משווה על דרך הניגוד בין ההתגלות אליו ובין ההתגלות שהיתה לאבות, בשעתם: "וארא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ב'אל שדי', וש...

קרא עוד >
יעניין אותך גם