רבנים

הרב מתניה שטרנברג
"שערים לתורת הרב קוק: 8. העונג והשמחה" 09.12.2017 | הרב מתניה שטרנברג
"שערים לתורת הרב קוק: 5. מסע המחנות" 22.11.2017 | הרב מתניה שטרנברג
"שערים לתורת הרב קוק: 5. מסע המחנות" 20.11.2017 | הרב מתניה שטרנברג
"שערים לתורת הרב קוק: 1. מבוא לתורת הראיה" 06.09.2017 | הרב מתניה שטרנברג
דפי מקורות – מסכת סוכה פרקים א' וב' 03.09.2017 | הרב מתניה שטרנברג
שיחה שבועית: תורת חיים ואהבה 30.07.2016 | הרב מתניה שטרנברג
הלכות פסח: איסור קטניות 30.07.2016 | הרב מתניה שטרנברג
שיחה שבועית: בסוד היחיד והיחד 29.12.2015 | הרב מתניה שטרנברג
שיחה שבועית: "דמותו של עמרם" 12.01.2015 | הרב מתניה שטרנברג
סיפור העקידה ומשמעות האמונה 17.10.2013 | הרב מתניה שטרנברג
יעניין אותך גם