רבנים

הרב מתניה שטרנברג
'שיחה שבועית': קדושה ואהבה – משמעות מצוות הציצית והתפילין

קרא עוד >
'שיחה שבועית': "נעשה ונשמע", לרגל יום הפטירה של מרטין בובר – הרב מתניה שטרנברג

קרא עוד >
"על הנס שבטבע" – הרב מתניה שטרנברג בשיחה ליום העצמאות

קרא עוד >
שיחה שבועית: שלושה נתיבים בפנימיות התורה, בעקבות אגרת של הראי"ה קוק – הרב מתניה שטרנברג

פנימיות התורה מורכבת משלושה נתיבים שונים: תורת הסוד, תורת המוסר ותורת החכמה והפילוסופיה. שלוש הדרכים הללו משקפים עולמות שונים ושפות שונות אולם יחד הם משותפים בבקשה לעומק ומשמעות בתורה. השוני הגדול...

קרא עוד >
שיחה שבועית: לזכר הרבי מלובביץ ולזכרו של מיכי מרק

קרא עוד >
שיחה שבועית: תורת חיים ואהבה

קרא עוד >
שיחה שבועית: חביבין דברי סופרים, פורים כחג הטבעיות

קרא עוד >
הלכות פסח: איסור קטניות

קרא עוד >
שיחה שבועית: אור מקיף ואור פנימי – התבוננות רוחנית על פמיניזם

קרא עוד >
שיחה שבועית: בסוד היחיד והיחד

קרא עוד >
שיחה שבועית: "דמותו של עמרם"

קרא עוד >
שיחה שבועית: ´לפתח חטאת רובץ´ – גאווה וענווה וההתמודדות עם הזיקה לאדמה בסיפור קין והבל

קרא עוד >
סיפור העקידה ומשמעות האמונה

סיפור העקדה הוא אחד הסיפורים שהעסיק את העולם היהודי לגווניו מאז ומעולם. סיפור העקידה נתפס כביטוי למתח השורר בתוך עולמו של האדם המאמין. במקומות רבים מתוארת חוויית האמונה כמציאות של עמידה בצבת ובמתח...

קרא עוד >
יעניין אותך גם