רבנים

הרב אמנון דוקוב
דפי מקורות מסכת שבת – מלאכת הוצאה, ארבע רשויות ותחומין

א. שבת מבוא: פסוקים מדרשי הלכה מלאכות שבת א' מלאכות שבת ב' נספח: אבות נוספים - מחלוקות על לט' המלאכות ב. מלאכת הוצאה: הוצאה- מקורות רוחניים היתר הוצאה ביו"ט מבוא למלא...

קרא עוד >
דפי מקורות – מסכת יומא פרקים א – ז: יום הכיפורים במקדש, כפרה ווידוי

יומא- מבוא א. פרישת שבעה ימים פרישת כהן גדול ריש לקיש ראשונים דף עזר ב. במה מחויב כהן גדול חיוב עבודה בכהן גדול ראשונים ג. טבילות וקידוש ידיים ורגלים קידוש ידיים...

קרא עוד >
"יום עיון במסכת מקוואות: משמעויות רוחניות וקיומיות" – 4. תקנת עזרא כחידוש התורה

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
שיחה שבועית: "כיסופי הנפש האלוהית"

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
דפי מקורות – מסכת יומא פרק ח: צום יום הכיפורים, כפרה ותשובה

חמשת האיסורים: מצוות העינוי במקרא מקורות חז"ל ראשונים מצוות האכילה בערב יוה"כ דף עזר - פסוקי התורה כפרה ווידוי: מצוות הווידוי תשובה וכפרה העשרה - כפרה בזוהר וידוי...

קרא עוד >
"עולמות הווידוי" – הרב אמנון דוקוב, יום עיון לימים הנוראים תשע"ח

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
"יום עיון במסכת מקוואות: משמעויות רוחניות וקיומיות" – 3. תיקון והתחדשות

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
"יום עיון במסכת מקוואות: משמעויות רוחניות וקיומיות" – 2. מעשה אדם וידי שמיים

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
"יום עיון במסכת מקוואות: משמעויות רוחניות וקיומיות" – 1. מקווה ומעיין

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
"לשוב אל התשובה" – לזכרו של הראי"ה קוק

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
דפי מקורות – מקוואות

1. מבוא למקוואות דף עזר טרמינולוגי 2. מדרשי הלכה ומשניות   3. מעיין ומקווה  4. מעיין מטהר בכל שהוא - ראשונים (רבינו משולם על מעיין) 5. זוחלין ואשבורן 6. דין הנהרות &...

קרא עוד >
דיני ארבעת המינים

כל סוגיות ארבעת המינים בקובץ אחד - מבוא לארבעת המינים, דין יו"ט ראשון, זיהוי המינים, הלכותיהם המיוחדות, הגזול והיבש ומצווה הבאה בעבירה, הידור המצווה, מעשה המצווה והנטילה וה...

קרא עוד >
דיני הישיבה בסוכה

א. העוסק במצווה פטור מן המצווה ב. מבוא לסוכה ג. תשבו כעין תדורו רבי אליעזר ורבי עקיבא בהלכה ובאגדה ד. חיובי הסוכה ה. דין מצטער ו. ברכת הסוכה  

קרא עוד >
מבנה הסוכה

א. מבוא לסוכה ארעי וקבע ב. מצוות הישיבה בסוכה ג. משניות פרק ראשון ד. גבוהה מ20 אמה ה.שטח הסוכה ו. גוד אסיק ז. גובה מינימלי ח. מספר הדפנות

קרא עוד >
אביע 23

קרא עוד >
'קפיצה למקווה – 4. השיבה אל הטבע: זריעה והשקה'

"קפיצה למקווה": היסודות ההלכתיים והרוחניים של המקווה. שיעור רביעי בסדרה להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
'קפיצה למקווה – 3. הניתוק מן הטבע: מים שאובים'

"קפיצה למקווה": היסודות ההלכתיים והרוחניים של המקווה. שיעור שלישי בסדרה להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
'קפיצה למקווה – 2. מצב הטבע: המעיין הבור והמקווה'

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
"קפיצה למקווה – 1. טבע ואדם: מקורות היסוד"

קפיצה למקווה - היסודות ההלכתיים והרוחניים של המקווה. להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
"געגועי למקדש" – הרב אמנון דוקוב בשיחה לשלושת השבועות

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
"שמחת תורה ומחזוריות יהודית" – הרב אמנון דוקוב בשיחה לשמיני עצרת

קרא עוד >
"פורים של יום ופורים של לילה" – הרב אמנון דוקוב בשיחה לפורים

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
"חיי סוכה" – הרב אמנון דוקוב בשיחה לסוכות

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
"צדקה ומעשר: דין במקבל ודין בנותן" – הרב אמנון דוקוב, יום לימוד בנושא "צדק חסד ונתינה" תשע"ז

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
'שיחה שבועית': שנאת חנם מודרנית

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
'אמונה תודעה וזמן': שיעור 17

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
סוגיית 'שנים אוחזין' – ניתוח פשט הסוגיא

קרא עוד >
סיכום סוגיית 'שנים אוחזין' – שיעור ראשון: מבוא

קרא עוד >
חומרא וקולא בפסיקה ובמנהג – הצגת הנושא

קרא עוד >
סוגיית 'ר' חייא קמייתא' – שיעור שלישי: שיטות הראשונים

קרא עוד >
סיכום סוגיית 'ר' חייא קמייתא' – שיעור שני: מודה במקצת

קרא עוד >
סיכום סוגיית 'ר' חייא קמייתא' – שיעור ראשון: פתיחה

קרא עוד >
אמונה תודעה וזמן – שיעור 16

קרא עוד >
אמונה תודעה וזמן – שיעור 15

https://www.youtube.com/watch?v=ChPfVhUzaQ0&spfreload=10  

קרא עוד >
אמונה תודעה וזמן – שיעור 14

קרא עוד >
"מפגש לאומיות וחירות" – הרב אמנון דוקוב – ערב עיון לקראת פסח

קרא עוד >
אמונה תודעה וזמן – שיעור 13

קרא עוד >
אמונה תודעה וזמן – שיעור 12

קרא עוד >
אמונה תודעה וזמן – שיעור 11

קרא עוד >
אמונה תודעה וזמן – שיעור 10

קרא עוד >
אמונה תודעה וזמן – שיעור 9

קרא עוד >
'שיחה שבועית': תפילה כחיי שעה

קרא עוד >
אמונה תודעה וזמן – שיעור 8

קרא עוד >
למה כיפה?

קרא עוד >
על אבולוציה על יהדות ועל תרבות

כהדיוט, אין לי שום דעה בשאלת מהימנותה של תיאורית האבולוציה הדרוויניסטית. די לי בכך שזו התיאוריה המדעית המקובלת היום על רוב החוקרים בתחום (אם זה אכן כך) כדי לקבוע שזה מה שצריך ללמד. לקדושתם של חו...

קרא עוד >
אמונה תודעה וזמן – שיעור 7

קרא עוד >
אמונה תודעה וזמן – שיעור 6

https://www.youtube.com/watch?v=yf6CKMWjMNs&t=9s&spfreload=10  

קרא עוד >
אמונה תודעה וזמן – שיעור 5

https://www.youtube.com/watch?v=-0jEZ93JK1k&spfreload=10  

קרא עוד >
אמונה תודעה וזמן – שיעור 4

https://www.youtube.com/watch?v=t5D-F-xUq-A&t=203s&spfreload=10  

קרא עוד >
אמונה תודעה וזמן – שיעור 3

קרא עוד >
אמונה תודעה וזמן – שיעור 2

קרא עוד >
אמונה, תודעה וזמן – שיעור 1

קרא עוד >
הרמב´´ם והסולם השכלי ב´

קרא עוד >
הרמב´´ם והסולם השכלי א´

קרא עוד >
יום עיון קידושין: בין קידושין לנישואין

קרא עוד >
סולמות אל האלוהים – אני אתה והוא: שלושה סולמות משלימים – שיעור 7

קרא עוד >
סולמות אל האלוהים: ´´אני´´- סולם האדם של הראי´´ה קוק – שיעור 6

קרא עוד >
סולמות אל האלוהים: ´´אני´´ – סולם האדם של הרב סלובייצ´יק – שיעור 5

קרא עוד >
סולמות אל האלוהים – ´´אתה´:´ סולם ההתגלות של ריה´´ל – שיעור 4

קרא עוד >
סולמות אל האלוהים: "הוא"- סולם השכל של הרמב"ם – שיעור 3

קרא עוד >
סולמות אל האלוהים: אני, אתה והוא – שיעור 2

קרא עוד >
סולמות אל האלוהים: פתיחה – שיעור 1

קרא עוד >
שיחה שבועית: קרבן התמיד

קרא עוד >
המסכים ושמירת הברית, שיעור 3: גבולות החסימה

קרא עוד >
המסכים ושמירת הברית, שיעור 2: הכח של החסימה

קרא עוד >
המסכים ושמירת הברית, שיעור 1: האינטימיות והזרות

קרא עוד >
ברכה וקדושה – שיעור עשירי: ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה על פי ר´ צדוק

קרא עוד >
ברכה וקדושה – שיעור תשיעי: ברכה וקדושה במסע לארץ ישראל

קרא עוד >
ברכה וקדושה – שיעור שמיני: קיום מצוות בקדושה

קרא עוד >
ברכה וקדושה – שיעור שביעי: קודש מול הפכיו

קרא עוד >
ברכה וקדושה – שיעור שישי: ´הקדוש ברוך הוא´ – הפניה להשם יתברך רק בקדושה וברכה

קרא עוד >
ברכה וקדושה – שיעור חמישי: קדושה בפסוקי התורה

קרא עוד >
ברכה וקדושה – שיעור רביעי: חיי האדם ממבט של ברכה

קרא עוד >
ברכה וקדושה – שיעור שלישי: לברך את ה´

קרא עוד >
ברכה וקדושה – שיעור שני: תוכנה של הברכה לאור פסוקי התורה

קרא עוד >
ברכה וקדושה – שיעור ראשון: ברכה וקדושה כסיפורם של חמישה חומשי תורה

קרא עוד >
שמחת תורה ומחזוריות יהודית

קרא עוד >
יהדות ופמיניזם – שיעור חמישי: הפמיניזם כגאולת השכינה – הסתכלות פנימית

תקציר הסדרה: הסדרה מבקשת ללמוד את מרחבי החיכוך וההתנגשות שבין היהדות ובין החשיבה הפמיניסטית ולבחון את אפשרויות שיתוף הפעולה ביניהם. נקודת המוצא שלה היא נקודת המבט של היהודי ששואל את עצמו כיצד להגיב...

קרא עוד >
יהדות ופמיניזם – שיעור רביעי: קוווים לדמותו של מפגש אפשרי

תקציר הסדרה: הסדרה מבקשת ללמוד את מרחבי החיכוך וההתנגשות שבין היהדות ובין החשיבה הפמיניסטית ולבחון את אפשרויות שיתוף הפעולה ביניהם. נקודת המוצא שלה היא נקודת המבט של היהודי ששואל את עצמו כיצד להגיב...

קרא עוד >
יהדות ופמיניזם – שיעור שלישי: אפשרויות הקצה

תקציר הסדרה: הסדרה מבקשת ללמוד את מרחבי החיכוך וההתנגשות שבין היהדות ובין החשיבה הפמיניסטית ולבחון את אפשרויות שיתוף הפעולה ביניהם. נקודת המוצא שלה היא נקודת המבט של היהודי ששואל את עצמו כיצד להגיב...

קרא עוד >
יהדות ופמיניזם – שיעור שני: נקודות החיכוך

תקציר הסדרה: הסדרה מבקשת ללמוד את מרחבי החיכוך וההתנגשות שבין היהדות ובין החשיבה הפמיניסטית ולבחון את אפשרויות שיתוף הפעולה ביניהם. נקודת המוצא שלה היא נקודת המבט של היהודי ששואל את עצמו כיצד להגיב...

קרא עוד >
יהדות ופמיניזם – שיעור ראשון: סקירה של הפמיניזם

תקציר הסדרה: הסדרה מבקשת ללמוד את מרחבי החיכוך וההתנגשות שבין היהדות ובין החשיבה הפמיניסטית ולבחון את אפשרויות שיתוף הפעולה ביניהם. נקודת המוצא שלה היא נקודת המבט של היהודי ששואל את עצמו כיצד להגיב...

קרא עוד >
שיעור לפסח – טעמי המצה על פי התורה

  להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'       פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, במידה והנכם מעוניינים להיות שותפים ע"י הקדשת שיעורים לרפואת, לע"נ וכ...

קרא עוד >
חג החירות

התודעה ההיסטורית של עם ישראל שונה מכל עם. הסיפור הלאומי הקלאסי יתאר תמיד צמיחה שבאה מתוך ארץ, בתהליך שבו אבות האומה הפכו למשפחה גדולה ומשם לעם, כמו צמח שעולה באופן טבעי ממקום גידולו. הסיפור היהודי ...

קרא עוד >
כוחה של השבת

מדי שנה חודש אדר מלווה בקריאה כפולה של פרשות צווי המשכן- פעם אחת בפרשות תרומה- תצוה ותחילת כי תשא, ובפעם השנייה בפרשות ויקהל- פקודי. בין שני הציוויים הללו חוצץ חטא העגל. אל המבנה הזה של משכן- עגל- ...

קרא עוד >
יעניין אותך גם