רבנים

הלכות שבת
החזרת החשמל בשבת על ידי גוי

תשובה: איסור מלאכת נוכרי – מדאורייתא או מדרבנן? במכילתא (מסכתא דפסחא ט) דרשו: " 'כל מלאכה לא יעשה בהם' לא תעשה אתה ולא יעשה חברך ולא יעשה גוי מלאכתך". לשיטת רוב הראשונים האיסור על מלאכת נוכרי ה...

קרא עוד >
טלטול מכשירי חשמל בשבת

איסור טלטול נר דולק שנינו במשנה במסכת שבת (ג,ו): "מטלטלין נר חדש אבל לא ישן. רבי שמעון אומר: כל הנרות מטלטלין, חוץ מן הנר הדולק בשבת". כלומר לכל הדעות אסור לטלטל בשבת נר דולק ולמסקנת הגמרא (שבת מז...

קרא עוד >
האם מותר לחולה לנסוע בשבת

סימן יז - נסיעה בשבת של 'תומכת לידה' (דולה) לצורך סיוע ללידה   שאלה אשתי עומדת לפני לידה וברצונה שאמה תהיה לצידה בלידה. האם אנחנו יכולים להודיע לאם בשבת שתגיע לחדר הלידה במונית או ברכב? וכן האם נית...

קרא עוד >
יעניין אותך גם