רבנים

הלכות מוקצה
'הלכות מוקצה': 14. יישומים של דין בסיס פמוטות ותפילין

בשיעור זה נעסוק בשני יישומים של דין בסיס לדבר האסור: א. פמוטות שמדליקים על השולחן - באיזה אופנים ניתן להוריד אותם אחר כך מן השולחן. ב. תפילין שנמצאים בשקית של הטלית - האם מותר לקחת את הטלית...

קרא עוד >
'הלכות מוקצה': 13. דינו של בסיס לדבר האסור ומוקצה שנמצא בכיס

קרא עוד >
'הלכות מוקצה': 12. הגדרת בסיס לדבר האסור

קרא עוד >
'הלכות מוקצה': 11. אופן טלטול המוקצה – הרב שמואל אריאל

בשיעור זה נעסוק באופן טלטול המוקצה: האם מותר לנגוע במוקצה, או להשתמש בו מבלי להזיז אותו? האם מותר להזיז מוקצה בנשיפה, בדחיפה ברגליים, בעזרת חפץ? מתוך כך נבהיר את הדרכים לסילוק פסולת שהיא מוקצה, כגו...

קרא עוד >
'הלכות מוקצה': 10. היתרים לטלטל מוקצה משום צורך – הרב שמואל אריאל

בשיעור זה נעסוק בהיתרים שהתירו חכמים לטלטל מוקצה משום צרכים שונים: חשש לנזק, ומניעת מיאוס.

קרא עוד >
'הלכות מוקצה': 9. ייעוד לשימוש וכלי שנשבר

קרא עוד >
'הלכות מוקצה': 8. דינם של משחקים ובעלי חיים

קרא עוד >
'הלכות מוקצה' 7: דברים הראויים למאכל בהמה – הרב שמואל אריאל

קרא עוד >
'הלכות מוקצה' 6: טלפונים – הרב שמואל אריאל

קרא עוד >
'הלכות מוקצה' 5: מכשירים חשמליים

קרא עוד >
'הלכות מוקצה': 4. מוקצה מחמת חסרון כיס

קרא עוד >
'הלכות מוקצה': 3. מוקצה מחמת גופו

קרא עוד >
'הלכות מוקצה': 2. כלי שמלאכתו לאיסור

קרא עוד >
'הלכות מוקצה': 1. יסודות איסור מוקצה – הרב שמואל אריאל

קרא עוד >
יעניין אותך גם