רבנים

דפי מקורות ללימוד עצמי
דפי מקורות – מקוואות

1. מבוא למקוואות דף עזר טרמינולוגי 2. מדרשי הלכה ומשניות   3. מעיין ומקווה  4. מעיין מטהר בכל שהוא - ראשונים (רבינו משולם על מעיין) 5. זוחלין ואשבורן 6. דין הנהרות &...

קרא עוד >
דיני ארבעת המינים

כל סוגיות ארבעת המינים בקובץ אחד - מבוא לארבעת המינים, דין יו"ט ראשון, זיהוי המינים, הלכותיהם המיוחדות, הגזול והיבש ומצווה הבאה בעבירה, הידור המצווה, מעשה המצווה והנטילה וה...

קרא עוד >
דיני הישיבה בסוכה

א. העוסק במצווה פטור מן המצווה ב. מבוא לסוכה ג. תשבו כעין תדורו רבי אליעזר ורבי עקיבא בהלכה ובאגדה ד. חיובי הסוכה ה. דין מצטער ו. ברכת הסוכה  

קרא עוד >
יעניין אותך גם