הלכה | תפילה ובית הכנסת
קידוש לבנה ע"י נשים

שאלה: מה ראוי להיות מנהג הנשים ב"קידוש לבנה" (או "ברכת לבנה")? תשובה: יסוד הדין  בגמרא בסנהדרין (מב,א) אומר רב אשי כי הנשים נהגו לברך "ברוך מחדש חדשים", ואילו הגברים בירכו את הנוסח המלא של ברכת הלב...

קרא עוד >
מיקום פתח בית הכנסת

שאלה: היכן יש למקם את פתח בית הכנסת לכתחילה? תשובה: שיטות התנאים בכיוון התפילה בשם התנאים ישנן שתי הנהגות לגבי כיוון התפילה. שיטה אחת, שנפסקה להלכה, מופיעה במשנה בברכות (פ"ד) ובתוספתא (ג,טז) ולפיה ...

קרא עוד >
מוסף לפני שחרית

שאלה: האם המאחר לתפילה בשבת, ומגיע כאשר הציבור מתפלל מוסף יתפלל עם הציבור מוסף ורק אח"כ תפילת שחרית? תשובה: על מנת לברר את הדין במקרה הזה יש לברר את היסוד להקדמת תפילת שחרית לפני מוסף באופן שגרתי. ...

קרא עוד >
יעניין אותך גם