תנ"ך
´סיפורי ראשית´- ד"ר יושי פרג´ון קרא עוד >
ויגש קרא עוד >
כי-תצא קרא עוד >
מטות קרא עוד >
בהעלותך קרא עוד >
במדבר קרא עוד >
בחוקתי קרא עוד >
ויקרא קרא עוד >
ויקהל קרא עוד >
תצוה קרא עוד >
משפטים קרא עוד >
יתרו קרא עוד >
בשלח קרא עוד >
וארא קרא עוד >
שמות קרא עוד >
ויחי קרא עוד >
וישב קרא עוד >
וישלח קרא עוד >
ויצא קרא עוד >
תולדות קרא עוד >
חיי-שרה קרא עוד >
וירא קרא עוד >
לך-לך קרא עוד >
וזאת הברכה קרא עוד >
האזינו קרא עוד >
נצבים קרא עוד >
כי-תבוא קרא עוד >
דברים קרא עוד >
מסעי קרא עוד >
פנחס קרא עוד >
אמור קרא עוד >
קדושים קרא עוד >
אחרי מות קרא עוד >
תזריע קרא עוד >
שמיני קרא עוד >
פקודי קרא עוד >
People of Israel preparing for kingship קרא עוד >
כי-תשא קרא עוד >
תרומה קרא עוד >
בראשית קרא עוד >
שופטים קרא עוד >
People of Israel Striving for Leadership קרא עוד >
מצורע קרא עוד >
ספר שמואל - הרב שמעון קליין קרא עוד >
סדרת שיעורים בתנ"ך - פרופ´ אוריאל סימון קרא עוד >
ואתחנן קרא עוד >
מגילת איכה קרא עוד >
"The People of Israel Coming Home" קרא עוד >
יונה קרא עוד >
מגילת אסתר קרא עוד >
שיעורים בנושא תנ"ך
המעלה שבשבטיות - שיחה לפרשת במדבר 23.05.2017 | הרב שמואל אריאל
שיעור לפרשת נח: "למצוא חן" 23.05.2017 | הרב אלחנן שרלו
שיעור בזוהר - פרשת 'בשלח': חלק ד' 22.05.2017 | הרב מנחם פרומן
עקדת יצחק - שיעור מס' 2 22.05.2017 | פרופ´ אוריאל סימון
עקדת יצחק - שיעור מס' 1 22.05.2017 | פרופ´ אוריאל סימון
פרשת אחרי מות: 'הריקוד הקדוש' 20.05.2017 | הרב יעקב נגן
מרדכי ואסתר במגילה 18.05.2017 | הרב שמעון קליין
שיעור בזוהר - פרשת בשלח: חלק ג 18.05.2017 | הרב מנחם פרומן
פרשת צו: 'מקדש הזהב' 18.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת ויקרא: 'הבהמה שבתוכי' 17.05.2017 | הרב יעקב נגן
קין והבל - אנטומיה של רצח אח 17.05.2017 | פרופ´ אוריאל סימון
פרשת ויקהל: 'שבת כאן ועכשיו' 17.05.2017 | הרב יעקב נגן
שיעור בזוהר - פרשת בשלח: חלקים א-ב 17.05.2017 | הרב מנחם פרומן
פרשת משפטים: 'צדק והתגלות' 17.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת יתרו: 'חותן למופת' 17.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת בשלח: 'דיוקנו של סוס' 17.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת שמות: 'השם החסר' 17.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת ויחי: הנצח בעולם הזה 17.05.2017 | הרב יעקב נגן
האבסורד במגילה 16.05.2017 | הרב בני קלמזון
מרדכי ואסתר בחז"ל 16.05.2017 | הרב סיון כהן
מגילה בגולה - שיעור מס' 5 16.05.2017 | ד"ר יושי פרג'ון
מגילה בגולה - שיעור מס' 4 16.05.2017 | ד"ר יושי פרג'ון
מגילה בגולה - שיעור מס' 3 16.05.2017 | ד"ר יושי פרג'ון
מגילה בגולה - שיעור מס' 2 16.05.2017 | ד"ר יושי פרג'ון
מגילה בגולה - שיעור מס' 1 16.05.2017 | ד"ר יושי פרג'ון
האם גן עדן היה גן עדן 16.05.2017 | פרופ´ אוריאל סימון
פרשת כי תשא: 'שאלות על א-לוהים' 15.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת תרומה: 'לרומם את א-לוהים' 15.05.2017 | הרב יעקב נגן
שיעור בזוהר עש"ק פרשת 'בא' 14.05.2017 | הרב מנחם פרומן
פרשת ויגש: עם שהוא משפחה 11.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת מקץ: דיוקנו של יוסף 11.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת וישב: פגישה עם המלאך 11.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת וישלח: הברכה מתוך הכאב 11.05.2017 | הרב יעקב נגן
יושי פרג'ון - נבואה ופוסטמודרניזם 11.05.2017 | ד"ר יושי פרג'ון
פרשת לך-לך: המסע אל עצמי 11.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת וירא: אלהים מתגלה בזולת 11.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת חיי שרה: אברהם ובראמן 11.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת ויצא: 'ואנכי לא ידעתי' 11.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת מטות: משה, מנהיג ישן דור חדש 30.07.2016 | ד"ר יושי פרג´ון
פרשת פנחס: מה הביא לחטא בנות מדין 30.07.2016 | ד"ר יושי פרג´ון
פרשת בלק: בלעם - נביא או קוסם? 30.07.2016 | ד"ר יושי פרג´ון
פרשת חקת: חטא משה ואהרן 30.07.2016 | ד"ר יושי פרג´ון
פרשת קרח: כיצד מת קרח? 30.07.2016 | ד"ר יושי פרג´ון
פרשת שלח: מסע המדבר וחטא המרגלים 30.07.2016 | ד"ר יושי פרג´ון
פרשת נשא: מוקדם ומאוחר בספר במדבר 30.07.2016 | ד"ר יושי פרג´ון
פרשת במדבר: הסכנה שבקדושה 30.07.2016 | ד"ר יושי פרג´ון
פרשת ויקרא: למי נועד ספר ויקרא? 30.07.2016 | ד"ר יושי פרג´ון
פרשת פקודי: כסף וכפרה במלאכת המשכן 30.07.2016 | ד"ר יושי פרג´ון
פרשת תרומה: העדות וההתגלות במשכן 30.07.2016 | ד"ר יושי פרג´ון
פרשת משפטים: בין בבל להר סיני 30.07.2016 | ד"ר יושי פרג´ון
פרשת יתרו: לאן נעלמה שושלת משה? 30.07.2016 | ד"ר יושי פרג´ון
פרשת בשלח: הרמיה ביציאת מצרים 30.07.2016 | ד"ר יושי פרג´ון
פרשת בא: מכות מצרים ככלי חינוכי 30.07.2016 | ד"ר יושי פרג´ון
פרשת וארא: ההקדשה השניה של משה 30.07.2016 | ד"ר יושי פרג´ון
´סיפורי ראשית´: פרשת וישלח 26.11.2015 | ד"ר יושי פרג´ון
´סיפורי ראשית´: פרשת תולדות 10.11.2015 | ד"ר יושי פרג´ון
´סיפורי ראשית´: פרשת חיי שרה 10.11.2015 | ד"ר יושי פרג´ון
´סיפורי ראשית´: פרשת וירא 28.10.2015 | ד"ר יושי פרג´ון
"מסע בפרשה בחמש דקות": פרשת בהר 07.05.2015 | הרב בני קלמנזון
מסע בפרשה בחמש דקות - פרשת משפטים 11.02.2015 | הרב בני קלמזון
מסע בפרשה בחמש דקות - פרשת יתרו 04.02.2015 | הרב בני קלמנזון
מסע בפרשה בחמש דקות - פרשת בשלח 28.01.2015 | הרב בני קלמנזון
מסע בפרשה בחמש דקות - פרשת בא 21.01.2015 | הרב בני קלמנזון
מסע בפרשה בחמש דקות - ספר שמות 12.01.2015 | הרב בני קלמנזון
פרשת פיקודי 27.02.2014 |
פרשת פקודי 27.02.2014 |
פרשת ויקהל 19.02.2014 |
פרשת ויקהל 17.02.2014 |
סיפור העקידה ומשמעות האמונה 17.10.2013 | הרב מתניה שטרנברג
הדרך לנשיאות המרכבה - פרשת ויצא 22.11.2012 | הרב אורי הכהן
פרשת קרח: מחלוקת והכלה 23.09.2012 | הרב יעקב נגן
פרשת אמור: קוסמוס והיסטוריה 22.09.2012 | הרב יעקב נגן
פרשת קדושים: אומנות האהבה 22.09.2012 | הרב יעקב נגן
פרשת שמיני: יצר הרוחניות 21.07.2012 | הרב יעקב נגן
פרשת תזריע: האישה – כוהנת החיים 21.07.2012 | הרב יעקב נגן
מגילת איכה - פרק א´ 14.07.2012 | הרב יהודה גליק
שיעור בזוהר - ערש"ק פרשת אמור 05.05.2012 | הרב מנחם פרומן
כוחה של השבת 15.03.2012 |
יעניין אותך גם