תנ"ך | תזריע
אורה של תורה לפרשת תזריע: היולדת - המאור שבפרשיות הטומאה והטהרה

קרא עוד >
פרשת תזריע: האישה – כוהנת החיים

אי אפשר לשתוק עוד. גילוי סודות הקשר בין איש לאישה 'אין דורשין בעריות בשלשה ולא במעשה בראשית בשנים ולא במעשה מרכבה ביחיד' (משנה, חגיגה ג, א). המשנה מונה שלושה עניינים שהעיון בהם הוא תורת הסוד: 'מעש...

קרא עוד >
משרד השיקום - תזריע מצורע

הוא בבידוד. שממה וריקנות מסביב. ששה ימים לא נפגש עם איש, לא שוחח ואפילו לא סתם שהה בחברה. כעת הוא מחכה במתח לבואו של הכהן, להכרעה הגורלית: האם כבר נטהר מצרעתו ויוכל לשוב אל המחנה? התורה מצווה על המ...

קרא עוד >
שיעור לפרשת תזריע מצורע - משמעותו של נגע הצרעת

 

קרא עוד >
יעניין אותך גם