מחשבה | שורש
סיכום שיעורי שורש - הרב איתן גפן

קרא עוד >
שיעור שורש: הוראה לשעתה והוראה לדורות - הרב רא"ם הכהן

בשיעור שורש תורה שבעל פה, הרב רא"ם הכהן פורש את שיטתו הרוחנית לגבי ההלכה, תורה שבכתב ושבעל פה ודרכו של בית המדרש. דרך לימוד פרשות התורה, המדרשים ודברי גדולי הדורות עליהם, מזוקקים יסודות רוחניים עמו...

קרא עוד >
שיעור שורש: הוראה לשעתה והוראה לדורות

קרא עוד >
שיעור שורש: הסנהדרין וארץ ישראל

קרא עוד >
שיעור שורש: הסנהדדרין כמייצגי העם

קרא עוד >
שיעור שורש: בית המדרש כהמשך מעמד הר סיני

קרא עוד >
שיעור שורש: בין האדם קודם החטא לברית החדשה של ירמיהו

קרא עוד >
שיעור שורש: הנהגת היחוד במגילת אסתר

קרא עוד >
שיעור שורש: ראיה ושמיעה בהר סיני

קרא עוד >
שיעור שורש: מעמד הר סיני וחטא העגל

קרא עוד >
שיעור שורש: ההתגלות באדם

קרא עוד >
שיעור שורש: שמחה וייחוד בלימוד התורה

קרא עוד >
שיעור שורש: מעמד הר סיני

קרא עוד >
שיעור שורש: יעקב מאחד הראיה והשמיעה

קרא עוד >
שיעור שורש: שורש השמיעה

קרא עוד >
שיעור שורש: קבורת שרה כהשלמת לידתו של אברהם אבינו

קרא עוד >
שיעור שורש: עניין עקידת יצחק

קרא עוד >
שיעור שורש: ראיה ויראה חלק ג

קרא עוד >
שיעור שורש: ראיה ויראה חלק ב

קרא עוד >
שיעור שורש: ראיה ויראה חלק א

קרא עוד >
שיעור שורש: זיווגו של משה ליתרו כתנאי לתיקון העולם

קרא עוד >
שיעור שורש: קין והבל

קרא עוד >
שיעור שורש: גוף ולבוש בלימוד תורה

קרא עוד >
שיעור שורש: המקדש

קרא עוד >
שיעור שורש: משמעות תקיעת השופר

קרא עוד >
שיעור שורש: על התפילה בר"ה כתהליך´

קרא עוד >
שיעור שורש: על דרכו של בית המדרש בעתניאל

שיעור שורש תורה שבע"פ, שיעורו של מו"ר הרב רא"ם הכהן. בשיעור הפתיחה הציג הרב רא"ם השנה את תפישתו לגבי דרכו של בית הוועד כממשיך ומופיע את תפישתו לגבי התפתחותה של תורה שבעל פה.

קרא עוד >
יעניין אותך גם