הלכה | שבת
'הלכות מוקצה': 12. הגדרת בסיס לדבר האסור

קרא עוד >
'הלכות מוקצה': 11. אופן טלטול המוקצה - הרב שמואל אריאל

קרא עוד >
'הלכות מוקצה': 10. היתרים לטלטל מוקצה משום צורך - הרב שמואל אריאל

קרא עוד >
'הלכות מוקצה': 9. ייעוד לשימוש וכלי שנשבר

קרא עוד >
'הלכות מוקצה': 8. דינם של משחקים ובעלי חיים

קרא עוד >
'הלכות מוקצה' 7: דברים הראויים למאכל בהמה - הרב שמואל אריאל

קרא עוד >
'הלכות מוקצה' 6: טלפונים - הרב שמואל אריאל

קרא עוד >
'הלכות מוקצה' 5: מכשירים חשמליים

קרא עוד >
'הלכות מוקצה': 4. מוקצה מחמת חסרון כיס

קרא עוד >
'הלכות מוקצה': 3. מוקצה מחמת גופו

קרא עוד >
'הלכות מוקצה': 2. כלי שמלאכתו לאיסור

קרא עוד >
'הלכות מוקצה': 1. יסודות איסור מוקצה - הרב שמואל אריאל

קרא עוד >
החזרת החשמל בשבת על ידי גוי

תשובה: איסור מלאכת נוכרי – מדאורייתא או מדרבנן? במכילתא (מסכתא דפסחא ט) דרשו: " 'כל מלאכה לא יעשה בהם' לא תעשה אתה ולא יעשה חברך ולא יעשה גוי מלאכתך". לשיטת רוב הראשונים האיסור על מלאכת נוכרי ה...

קרא עוד >
טלטול מכשירי חשמל בשבת

איסור טלטול נר דולק שנינו במשנה במסכת שבת (ג,ו): "מטלטלין נר חדש אבל לא ישן. רבי שמעון אומר: כל הנרות מטלטלין, חוץ מן הנר הדולק בשבת". כלומר לכל הדעות אסור לטלטל בשבת נר דולק ולמסקנת הגמרא (שבת מז...

קרא עוד >
האם מותר לחולה לנסוע בשבת

סימן יז - נסיעה בשבת של 'תומכת לידה' (דולה) לצורך סיוע ללידה   שאלה אשתי עומדת לפני לידה וברצונה שאמה תהיה לצידה בלידה. האם אנחנו יכולים להודיע לאם בשבת שתגיע לחדר הלידה במונית או ברכב? וכן האם נית...

קרא עוד >
עשיית מלאכה על ידי נכרי בשבת - במקום צורך, סיכום

קרא עוד >
עשיית מלאכה על ידי נכרי בשבת - במקום מצוה

קרא עוד >
עשיית מלאכה על ידי נכרי בשבת - יסודות

קרא עוד >
נרות שבת בבית מלון

שאלה: כיצד יש להדליק נרות שבת כאשר מתארחים במקומות ציבוריים ובבתי מלון? תשובה:  טעמי הדלקת נרות שבת ראשית יש לברר את גדרה של מצוות הדלקת נר שבת. רב ורבא בגמרא בשבת (כה,ב) סוברים שהדלקת נר שבת הינה ...

קרא עוד >
שאיבת חלב אם בשבת

שאלה: לעיתים מותר לנשים לשאוב חלב אם בשבת (כגון כאשר זהו מזונו של התינוק או כאשר ישנו גודש ושואבת לאיבוד). האם במקרה כזה מוטב להשתמש במשאבה חשמלית או בידנית? תשובה:  מקור האיסור ראשית צריך לברר מה ...

קרא עוד >
הזמנת חילוני לשבת

שאלה: האם מותר להזמין לסעודת שבת אדם שיש סיכוי שיגיע או יחזור באיסור? יש לציין, שגם אם לא נזמין אותו סביר להניח שיחלל את השבת, אולי אפילו יותר? תשובה: נקודת המוצא של הדיון כאן היא ש"ישראל אף על פי ...

קרא עוד >
"זכור את יום השבת לקדשו" - הלכות קידוש - שיעור מס´ 10 - קידוש במקום סעודה

  לצפייה בדף מקורות לחץ כאן (על מנת לפתוח בדף חדש יש ללחוץ במקביל על הכפתור Ctrl)     להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'       פרוייקט ...

קרא עוד >
עירוב שנקרע במחנה קיץ

שאלה: במחנות תנועות הנוער מתקינים עירוב (צורת הפתח) לצורך השבת ולעיתים מגלים במהלכה כי הוא נקרע. האם יש להודיע על העניין ולמנוע מהציבור לטלטל? תשובה:תוקף איסור הטלטול במחנההאפשרות לבנות עירוב "צורת...

קרא עוד >
"זכור את יום השבת לקדשו" - הלכות קידוש - שיעור מס´ 9 - קידוש על תחליפים במקום יין

  לצפייה בדף מקורות לחץ כאן (על מנת לפתוח בדף חדש יש ללחוץ במקביל על הכפתור Ctrl)     להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'       פרוייקט ...

קרא עוד >
ליווי לחולה בבית חולים בשבת

שאלה: האם מותר לחלל שבת, באיסורי תורה, על מנת לשהות ליד חולה מסוכן שמאושפז בבית חולים? תשובה:יש כאן שתי שאלות נפרדות הנוגעות לתפקידו של המלָווה:א. האם מותר לחלל שבת כאשר נוכחות המלווה תגרום לשיפו...

קרא עוד >
"זכור את יום השבת לקדשו" - הלכות קידוש - שיעור מס´ 8 - יין הקידוש

לצפייה בדף מקורות לחץ כאן (על מנת לפתוח בדף חדש יש ללחוץ במקביל על הכפתור Ctrl)   להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'     פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, ...

קרא עוד >
"זכור את יום השבת לקדשו" - הלכות קידוש - שיעור מס´ 7 - הגביע לקידוש

לצפייה בדף מקורות לחץ כאן (על מנת לפתוח בדף חדש יש ללחוץ במקביל על הכפתור Ctrl)   להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'     פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, ...

קרא עוד >
"זכור את יום השבת לקדשו" - הלכות קידוש - שיעור מס´ 6 - היין שבגביע, והדחת הגביע

לצפייה בדף מקורות לחץ כאן (על מנת לפתוח בדף חדש יש ללחוץ במקביל על הכפתור Ctrl)   להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'     פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, ...

קרא עוד >
"זכור את יום השבת לקדשו" - הלכות קידוש - שיעור מס´ 5 - שתייה מיין הקידוש

לצפייה בדף מקורות לחץ כאן (על מנת לפתוח בדף חדש יש ללחוץ במקביל על הכפתור Ctrl)     להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'     פרוייקט זה צורך משאבים מרובים,...

קרא עוד >
"זכור את יום השבת לקדשו" - הלכות קידוש - שיעור מס´ 4 - הנהגות בקידוש

לצפייה בדף מקורות לחץ כאן (על מנת לפתוח בדף חדש יש ללחוץ במקביל על הכפתור Ctrl)   להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'     פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, ...

קרא עוד >
"זכור את יום השבת לקדשו" - הלכות קידוש - שיעור מס´ 3 - אכילה לפני קידוש

לצפייה בדף מקורות לחץ כאן (על מנת לפתוח בדף חדש יש ללחוץ במקביל על הכפתור Ctrl)   להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'     פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, ...

קרא עוד >
שבע ברכות בסעודה שלישית

שאלה: האם מברכים שבע ברכות כאשר היום השביעי משבעת ימי המשתה חל בשבת והסעודה השלישית נמשכת לאחר השקיעה? תשובה:בגמרא במסכת כתובות (ז,א) מובא שישנה חובת שמחה וברכת חתנים במשך שבעה ימים שמניינים ה...

קרא עוד >
"זכור את יום השבת לקדשו" - הלכות קידוש - שיעור מס´ 2 - זמן הקידוש, מי חייב בקידוש

לצפייה בדף מקורות לחץ כאן (על מנת לפתוח בדף חדש יש ללחוץ במקביל על הכפתור Ctrl)   להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'     פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, ...

קרא עוד >
"זכור את יום השבת לקדשו" - הלכות קידוש - שיעור מס´ 1 - מהות הקידוש של הערב ושל הבוקר

לצפייה בדף מקורות לחץ כאן (על מנת לפתוח בדף חדש יש ללחוץ במקביל על הכפתור Ctrl)   פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, במידה והנכם מעוניינים להיות שותפים ע"י הקדשת שיעורים לרפואת, לע"נ וכדו' נודה לכם מ...

קרא עוד >
אמירה לגוי בחשמל

שאלה: בחודשי החורף ניתֵק ממסר הפחת את זרם החשמל הביתי בשבת. האם מותר לומר לגוי לחדש את הזרם? תשובה: איסור מלאכת נוכרי - מדאורייתא או מדרבנן? במכילתא (מסכתא דפסחא ט) דרשו: "'כל מלאכה לא יעשה בהם' לא...

קרא עוד >
יעניין אותך גם