משנה ותלמוד | שביעית
שיעור כללי: "סיכום קדושת פירות הארץ - בין מאכל אדם לבהמה"

קרא עוד >
שיעור כללי: "אוצר בית דין"

קרא עוד >
שיעור כללי: סיכום דיני שביעית

קרא עוד >
שיעור כללי: ביעור פיירות שביעית

קרא עוד >
שיעור כללי: האם יש קניין לגוי בארץ להפקיע מקדושת שביעית?

קרא עוד >
´שיעור כללי בסוגיית שביעית: ´היחס בין קדושת תרומה לקדושת שביעית

קרא עוד >
האם יש קניין לנכרי להפקיע מקדושת שביעית?

קרא עוד >
´מבוא לדיני קדושת שביעית´

קרא עוד >
יום עיון ישיבתי על יסודות מלאכות השביעית

קרא עוד >
מדרשי ההלכה בעניין האיסורים בשביעית והשוואתם לשיטות בבלי והירושלמי

קרא עוד >
יסודות המלאכות האסורות והמותרות בשביעית - חלק ב

קרא עוד >
אוקמי ואברויי אילנא

להורדת דף המקורות

קרא עוד >
אוקמי ואברויי אילנא

להורדת דף המקורות

קרא עוד >
יסודות המלאכות האסורות והמותרות בשביעית

קרא עוד >
שיעור כללי- פתיחה לשביעית

קרא עוד >
יעניין אותך גם