משנה ותלמוד | קידושין
סיפור רב עמרם חסידא כצוהר להתמודדות עם היצר המיני

פתיחה סיומה של מסכת קידושין, עוסקת בדיני ייחוד. הדיון התלמודי בהלכות אלו, רצוף בדברי אגדה וסיפורים. סיומה של מסכת העוסקת בקידושי אשה באיסור ייחוד מובן ביותר: על פי הרמב"ם במורה נבוכים, הקידושין ...

קרא עוד >
יום עיון קידושין: בין קידושין לנישואין

קרא עוד >
שיעור כללי: נישואים אזרחיים ופתיחה למסכת הוריות

קרא עוד >
שיעור כללי: דיני ייחוד

קרא עוד >
שיעור כללי: קידושי ביאה

קרא עוד >
שיעור כללי: עדות בקידושין

קרא עוד >
שיעור כללי: קידושי שטר

קרא עוד >
שיעור כללי: דין החופה

קרא עוד >
שיעור כללי: רצון אונס וקניין בקידושין

קרא עוד >
שיעור כללי: דעת ורצון בקידושין

קרא עוד >
שיעור כללי : רכיב הדיבור בקידושין

קרא עוד >
שיעור כללי : נתן הוא ואמרה היא

קרא עוד >
שיעור כללי: קידושי כסף

קרא עוד >
שיעור כללי: מקדש במלווה

קרא עוד >
שיעור כללי: מקדש במלווה

קרא עוד >
שיעור כללי: מהות קניין כסף

קרא עוד >
שיעור כללי: מחלוקת בית הלל ובית שמאי בכסף הקידושין

קרא עוד >
שיעור כללי: הזוגיות בתורה

קרא עוד >
שיעור כללי: מקור הקניין בקידושין

קרא עוד >
שיעור כללי: פתיחה למסכת קידושין

קרא עוד >
שיעור כללי: משניות קידושין

קרא עוד >
הנושא את האשה ולא מצא לה בתולין

ראשי פרקים: 1. פתיחה 2. הצגת המקרה 3. "העמד דבר על חזקתו" 4. התמדה וקביעות בעולם של תנועה והשתנות 5. הבנת המחלוקת בין ר' אליעזר ור' יהושע ביחס למהות הזמן, כהכנה להבנת מחלוקתם ביחס לרמת התקפות של הכ...

קרא עוד >
הזורק גט לאשתו- ידיעה או אחריות

ידיעה או אחריות: איזו מעורבות נדרשת מן האישה במעשה הגירושין? מחלוקת עולא ורב הושעיא בדין חלות הגירושין על-ידי נתינת הגט בחצר האישה ראשי פרקים:         1. פתיחה.         2. הצגת המקרה וראשיתה של...

קרא עוד >
יעניין אותך גם