שיעורים בנושא עבודת ה´
Sefer Yetzira" 5: The Five Dimentional Universe" 08.11.2017 | הרב יעקב נגן
"נפלאות מתורתך": פרשת וירא 06.11.2017 | הרב רא"ם הכהן
"נפלאות מתורתך": פרשת לך לך 26.10.2017 | הרב רא"ם הכהן
שיחה שבועית: "כיסופי הנפש האלוהית" 26.09.2017 | הרב אמנון דוקוב
'שיחה שבועית': שנאת חנם מודרנית 11.07.2017 | הרב אמנון דוקוב
'אמונה תודעה וזמן': שיעור 17 30.06.2017 | הרב אמנון דוקוב
'שיחה שבועית': מנגינת השמחה 16.03.2017 | הרב אלחנן שרלו
הרמב´´ם והסולם השכלי ב´ 30.07.2016 | הרב אמנון דוקוב
הרמב´´ם והסולם השכלי א´ 30.07.2016 | הרב אמנון דוקוב
יעניין אותך גם