משנה ותלמוד | סנהדרין
עד זומם – האם הזמה היא תיאור של היסטוריה או שהיא פעולה פרוצדורלית גרידא?

  ראשי פרקים: 1.פתיחה 2. הצגת המקרה  3. הקשר עובדתי או הכרח הגיוני. איזה נתון הוא בעל משקל רב יותר בהכרעה המשפטית?   1. פתיחה: מחלוקת יסודית בתולדות המחשבה האנושית, הינה המחלוקת בדבר הדרך הנכונה ל...

קרא עוד >
דיני עריות ותלמוד תורה בבן נח

קרא עוד >
דיני עריות ותלמוד תורה בבן נח

קרא עוד >
איסור שפיכות דמים בבן נח

קרא עוד >
איסור שפיכות דמים בבן נח

קרא עוד >
מקור מצוות בני נח

קרא עוד >
מקור מצוות בני נח

קרא עוד >
פתיחה לשבע מצוות בני נח

קרא עוד >
פתיחה לשבע מצוות בני נח

קרא עוד >
ערכאות של גויים

קרא עוד >
ערכאות של גויים

קרא עוד >
מבנה בית הדין וסמכויותיו

קרא עוד >
מבנה בית הדין וסמכויותיו

קרא עוד >
בתי הדין לממונות בישראל - פשרה וחזרה אל עיקר הדין

קרא עוד >
בתי הדין לממונות בישראל - פשרה וחזרה אל עיקר הדין

קרא עוד >
הכרעה ע"פ רוב

קרא עוד >
הכרעה ע"פ רוב

קרא עוד >
פשרה - המשך

קרא עוד >
פשרה - המשך

קרא עוד >
פשרה

קרא עוד >
פשרה

קרא עוד >
זבל´´א - "זה בורר לו אחד.."

קרא עוד >
זבל´´א - "זה בורר לו אחד.."

קרא עוד >
הוראה במקום רבו

קרא עוד >
הוראה במקום רבו

קרא עוד >
סמיכה חלקית

קרא עוד >
סמיכה חלקית

קרא עוד >
גדר הסמיכה

קרא עוד >
גדר הסמיכה

קרא עוד >
חידוש הסמיכה

קרא עוד >
חידוש הסמיכה

קרא עוד >
מבוא לתחום המותר לבית דין ב´ - שליחותייהו קא עבדינן

קרא עוד >
מבוא לתחום המותר לבית דין ב´ - שליחותייהו קא עבדינן

קרא עוד >
מבוא לתחום המותר לבית דין א´ - עירוב פרשיות

קרא עוד >
מבוא לתחום המותר לבית דין א´ - עירוב פרשיות

קרא עוד >
דיין יחידי ע"פ שיטות הראשונים

קרא עוד >
דיין יחידי ע"פ שיטות הראשונים

קרא עוד >
מספר הדיינים בבית הדין

קרא עוד >
המשפט האנושי מול הא-לוהי

קרא עוד >
המשפט האנושי מול הא-לוהי

קרא עוד >
פתיחה למסכת סנהדרין - זמן חורף

קרא עוד >
פתיחה למסכת סנהדרין - זמן חורף

קרא עוד >
´מלך לא דן´

קרא עוד >
´מלך לא דן´

קרא עוד >
מצוות מינוי מלך

   

קרא עוד >
מצוות מינוי מלך

   

קרא עוד >
השאיפה לסדר - למהות סמכות המלך ובית הדין

בימים אלה אנו עוסקים בנושא המלך. נושא זה מופיע בפרשת שופטים בסמיכות לפרשיות שעוסקות בנושאים – נביא, בית דין הגדול.  מהות הסמכות של המוסדות הללו איננה פשוטה. כמובן שאצל הנביא אין בעיה, משום שהוא מבי...

קרא עוד >
יעניין אותך גם