משנה ותלמוד
גמרא קרא עוד >
סנהדרין קרא עוד >
תמיד קרא עוד >
בבא קמא קרא עוד >
נשמת המשנה קרא עוד >
קידושין קרא עוד >
יומא קרא עוד >
ברכות קרא עוד >
לימודי עיון בישיבה קרא עוד >
שביעית קרא עוד >
נזיר קרא עוד >
הוריות קרא עוד >
ראש השנה קרא עוד >
שיעורים בנושא משנה ותלמוד
שיעור כללי הרב בני - היחס לגוף

קרא עוד >
'שיעור כללי': תשלום בושת, דין סומא ושאלת הכוונה

קרא עוד >
שיעור כללי: היחס בין תשלומי הנזק והשבת

קרא עוד >
שיעור כללי: תשלומי צער - הרב רא"ם הכהן

קרא עוד >
שיעור כללי: היחס בין קנס לממון - הרב רא"ם הכהן

קרא עוד >
שיעור כללי: מחלוקת ראשונים בעניין האדם המזיק - הרב בני קלמנזון

קרא עוד >
שיעור כללי: האנוס בדיני הנזיקין - הרב ראם הכהן

קרא עוד >
שיעור כללי - צורת השופר: הרב רא"ם הכהן

קרא עוד >
נשמת המשנה: ארבע הם יותר מאחד - הרב יעקב נגן

קרא עוד >
'נשמת המשנה': הנתינה מגדירה את האדם - הרב יעקב נגן

קרא עוד >
'נשמת המשנה': כבוד אדם הוא כבוד ה' - הרב יעקב נגן

קרא עוד >
שיעור כללי: הוראות בשגגה ע''י כלל ישראל ובודדים - הרב בני קלמנזון

שיעור כללי במסכת הוריות מפי ראש הישיבה, הרב בני קלמנזון,שיעור זה הינו תשיעי בסדרת שיעורי העיון למסכת הוריות.

קרא עוד >
'נשמת המשנה': מסכת תמיד היא שיר השירים - הרב יעקב נגן

קרא עוד >
שיעור כללי: התפתחות מושג המופלא - הרב בני קלמנזון

שיעור כללי במסכת הוריות מפי ראש הישיבה, הרב בני קלמנזון,שיעור זה הינו שביעי בסדרת שיעורי העיון למסכת הוריות.

קרא עוד >
שיעור כללי הוריות: האם פר העלם דבר הוא קרבן ציבור?

קרא עוד >
´נשמת המשנה´: הנתינה מגדירה את האדם

קרא עוד >
´נשמת המשנה´: כבוד אדם הוא כבוד ה´

קרא עוד >
´נשמת המשנה´: מסכת תמיד היא שיר השירים

קרא עוד >
´נשמת המשנה´: בין טבע להיסטוריה

קרא עוד >
´נשמת המשנה´: ורקדתם לפני ה´ אלוהיכם

קרא עוד >
´נשמת המשנה´: גיבוריה של מסכת תענית

קרא עוד >
´נשמת המשנה´: חוויית הביכורים

קרא עוד >
´נשמת המשנה´: צדקה בענווה

קרא עוד >
´נשמת המשנה´: חיבורים של שלום

קרא עוד >
´נשמת המשנה´: ברכות ישראלים

קרא עוד >
´נשמת המשנה´: סודה של תפילת חסידים הראשונים

קרא עוד >
´נשמת המשנה´: היכן נמצא הקב´´ה

קרא עוד >
´נשמת המשנה´: תפילתם של התנאים בין קבע לזרימה

קרא עוד >
´נשמת המשנה´: מחלוקות בית שמאי ובית הלל

קרא עוד >
´נשמת המשנה´: קריאת שמע של שחרית

קרא עוד >
´נשמת המשנה´: קריאת שמע של ערבית

קרא עוד >
שיעור כללי: נישואים אזרחיים ופתיחה למסכת הוריות

קרא עוד >
שיעור כללי: דיני ייחוד

קרא עוד >
שיעור כללי: קידושי ביאה

קרא עוד >
שיעור כללי: עדות בקידושין

קרא עוד >
שיעור כללי: קידושי שטר

קרא עוד >
שיעור כללי: דין החופה

קרא עוד >
שיעור כללי: רצון אונס וקניין בקידושין

קרא עוד >
שיעור כללי: דעת ורצון בקידושין

קרא עוד >
שיעור כללי : רכיב הדיבור בקידושין

קרא עוד >
שיעור כללי : נתן הוא ואמרה היא

קרא עוד >
שיעור כללי: קידושי כסף

קרא עוד >
שיעור כללי: מקדש במלווה

קרא עוד >
שיעור כללי: מקדש במלווה

קרא עוד >
שיעור כללי: מהות קניין כסף

קרא עוד >
שיעור כללי: מחלוקת בית הלל ובית שמאי בכסף הקידושין

קרא עוד >
שיעור כללי: הזוגיות בתורה

קרא עוד >
שיעור כללי: מקור הקניין בקידושין

קרא עוד >
שיעור כללי: פתיחה למסכת קידושין

קרא עוד >
עד זומם – האם הזמה היא תיאור של היסטוריה או שהיא פעולה פרוצדורלית גרידא?

  ראשי פרקים: 1.פתיחה 2. הצגת המקרה  3. הקשר עובדתי או הכרח הגיוני. איזה נתון הוא בעל משקל רב יותר בהכרעה המשפטית?   1. פתיחה: מחלוקת יסודית בתולדות המחשבה האנושית, הינה המחלוקת בדבר הדרך הנכונה ל...

קרא עוד >
שיעור כללי: משניות קידושין

קרא עוד >
הנושא את האשה ולא מצא לה בתולין

ראשי פרקים: 1. פתיחה 2. הצגת המקרה 3. "העמד דבר על חזקתו" 4. התמדה וקביעות בעולם של תנועה והשתנות 5. הבנת המחלוקת בין ר' אליעזר ור' יהושע ביחס למהות הזמן, כהכנה להבנת מחלוקתם ביחס לרמת התקפות של הכ...

קרא עוד >
קבוע ופריש´ חלק ב´ – לימוד תמציתי במהות שיטות ראשונים´

לימוד של שיטות התומכות במסקנת הדיון בחלק א של המאמר, ושל כזו החולקת עליה.    8. בהמה פסולה להקרבה שנתערבה בבהמות כשרות להקרבה. המשנה (זבחים ע:-עא:, לפי הסבר הגמרא שם, עא:) מלמדת כי בהמה פסולה להקרב...

קרא עוד >
´קבוע ופריש´ חלק א´ - כיצד מעצב מבנה ההכרה את ההלכה

בעיה בתורת ההסתברות או בעיה בתורת ההכרה?  המושגים "קבוע" ו"פריש" כפי שהם מופיעים במקורות ואשר אותם נבאר בהמשך, עלולים ליצור את הרושם כי מדובר בכללים חשבוניים/הסתברותיים הפותרים בדרך של הגיון "ריאלי...

קרא עוד >
על "מהלך כעומד דמי", על פרדוקס הדיכוטומיה של זנון, ועל השוני המהותי שבין המקרים

*מכיוון שהמאמר מתפרסם בבלוג של הרב אייל, המיועד גם לקוראים שאינם בני תורה, מופיעים בו הסברים העשויים להראות מיותרים בעיני הקורא המיומן. אשר על כן, מופיעה בגוף המאמר הנחיה להיכן לדלג במהלך הקריאה,...

קרא עוד >
´קבוע ופריש´ - כיצד מעצב מבנה ההכרה את ההלכה

[מי שזמנו מועט, מוזמן ללמוד גירסא מקוצרת ותמציתית של המאמר באתר "במה ללימוד פנומנולוגי של התלמוד". לחצו כאן] ראשי פרקים: 1. פתיחה 2. המקרים היסודיים המופיעים במקורות(הצגת המקורות וביאור פשט הכתוב ב...

קרא עוד >
שיעור כללי מסכת יומא: מהות עינויי יום הכיפורים

קרא עוד >
שיעור כללי מסכת ברכות: "היחס בין קריאת שמע לתלמוד תורה"

קרא עוד >
שיעור כללי מסכת ברכות: "סוגיית קריאת שמע מדאורייתא"

קרא עוד >
שיעור כללי מסכת ברכות: "פתיחה לסוגיות קריאת שמע"

קרא עוד >
הזורק גט לאשתו- ידיעה או אחריות

ידיעה או אחריות: איזו מעורבות נדרשת מן האישה במעשה הגירושין? מחלוקת עולא ורב הושעיא בדין חלות הגירושין על-ידי נתינת הגט בחצר האישה ראשי פרקים:         1. פתיחה.         2. הצגת המקרה וראשיתה של...

קרא עוד >
הנתינה מגדירה את האדם

אַרְבַּע מִדּוֹת בָּאָדָם. הָאוֹמֵר שֶׁלִּי שֶׁלִּי וְשֶׁלְּךָ שֶׁלָּךְ, זוֹ מִדָּה בֵינוֹנִית. וְיֵשׁ אוֹמְרִים, זוֹ מִדַּת סְדוֹם. שֶׁלִּי שֶׁלָּךְ וְשֶׁלְּךָ שֶׁלִּי, עַם הָאָרֶץ. שֶׁלִּי שֶׁלָּ...

קרא עוד >
´פלא יחיד ומיוחד´- מסכת סנהדרין פרק ד´ משנה ה´

כֵּיצַד מְאַיְּמִין עַל עֵדֵי נְפָשׁוֹת, הָיוּ מַכְנִיסִין אוֹתָן וּמְאַיְּמִין עֲלֵיהֶן. שֶׁמָּא תֹאמְרוּ מֵאֹמֶד, וּמִשְּׁמוּעָה, עֵד מִפִּי עֵד וּמִפִּי אָדָם נֶאֱמָן שָׁמַעְנוּ, אוֹ שֶׁמָּא אִי...

קרא עוד >
´בית דין של אמת´ – מסכת סנהדרין פרק א´

דִּינֵי מָמוֹנוֹת, בִּשְׁלֹשָׁה. גְּזֵלוֹת וַחֲבָלוֹת , בִּשְׁלֹשָׁה. נֶזֶק וַחֲצִי נֶזֶק, תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל וְתַשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה, בִּשְׁלֹשָׁה. הָאוֹנֵס וְהַמְפַתֶּה וְהַמּוֹצִיא ...

קרא עוד >
שכנות ושותפות´ - מסכת בבא בתרא פרק א´

הפרק הראשון של מסכת בבא בתרא עוסק במערכות יחסים בין שכנים. מתוך כך הוא מתמודד עם שאלת נשיאה בנטל משותף על ידי השכנים, ומציע פתרונות לבעיות של ספקות בעלות שעלולות להתעורר כתוצאה מן החיים המשותפים. ...

קרא עוד >
´שור או מר שור?´ - מסכת בבא קמא פרק א´ משנה א´

  אַרְבָּעָה אֲבוֹת נְזִיקִים, הַשּׁוֹר וְהַבּוֹר וְהַמַּבְעֶה וְהַהֶבְעֵר לֹא הֲרֵי הַשּׁוֹר כַּהֲרֵי הַמַּבְעֶה, וְלֹא הֲרֵי הַמַּבְעֶה כַּהֲרֵי הַשּׁוֹר. וְלֹא זֶה וָזֶה, שֶׁיֵּשׁ בָּהֶן רוּחַ ...

קרא עוד >
´נדרי רשעים´ - מסכת נדרים פרק א´ משנה א´

כָּל כִּנּוּיֵי נְדָרִים כַּנְּדָרִים, וַחֲרָמִים כַּחֲרָמִים, וּשְׁבוּעוֹת כַּשְּׁבוּעוֹת, וּנְזִירוּת כַּנְּזִירוּת. הָאוֹמֵר לַחֲבֵרוֹ, מֻדְּרַנִי מִמָּךְ, מֻפְרְשַׁנִי מִמָּךְ, מְרֻחֲקַנִי מִמּ...

קרא עוד >
´מסורות ומחלוקות´ - מסכת חגיגה פרק ב´משנה ב´

יוֹסֵי בֶּן יוֹעֶזֶר אוֹמֵר שֶׁלֹּא לִסְמוֹךְ, יוֹסֵי בֶּן יוֹחָנָן אוֹמֵר לִסְמוֹךְ. יְהוֹשֻׁעַ בֶּן פְּרַחְיָה אוֹמֵר שֶׁלֹּא לִסְמוֹךְ, נִתַּאי הָאַרְבֵּלִי אוֹמֵר לִסְמוֹךְ. יְהוּדָה בֶּן טַבּ...

קרא עוד >
´ראיית פני ה´ במקדש ובתורה´ - מסכת חגיגה פרק א´, ח´ – פרק ב´, א´

הֶתֵּר נְדָרִים פּוֹרְחִין בָּאֲוִיר, וְאֵין לָהֶם עַל מַה שֶּׁיִּסְמֹכוּ. הִלְכוֹת שַׁבָּת חֲגִיגוֹת וְהַמְּעִילוֹת, הֲרֵי הֵם כַּהֲרָרִים הַתְּלוּיִין בְּשַׂעֲרָה, שֶׁהֵן מִקְרָא מֻעָט וַהֲלָכוֹת...

קרא עוד >
´בין טבע להיסטוריה´ - מסכת תענית פרק א´ ופרק ד´

מלאכת האמונות היא עיצובה של מסכת תענית ליחידה אחת. [A1] עמדנו על כך [A2] שמסכת תענית מסודרת באופן כרונולוגי, ומקיפה את לוח השנה מחג הסוכות בט"ו בתשרי ועד יום הכיפורים בי' בתשרי. כמו כן, ראינו שהיסו...

קרא עוד >
´ורקדתם לפני ה´ אלוקיכם´ - מסכת תענית פרק ד´ משנה ח´

אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, לֹא הָיוּ יָמִים טוֹבִים לְיִשְׂרָאֵל כַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר בְּאָב וּכְיוֹם הַכִּפּוּרִים, שֶׁבָּהֶן בְּנוֹת יְרוּשָׁלַיִם יוֹצְאוֹת בִּכְלֵי לָבָן שְׁאוּלִי...

קרא עוד >
´מעמלק עד ליריחו´ - מסכת ראש השנה פרק ג´ משנה ב´

כּל הַשּׁוֹפָרוֹת כְּשֵׁרִין חוּץ מִשֶּׁל פָּרָה, מִפְנֵי שֶׁהוּא קֶרֶן. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, וַהֲלֹא כָל הַשּׁוֹפָרוֹת נִקְרְאוּ קֶרֶן, שֶׁנֶּאֱמַר (יהושע ו), בִּמְשֹׁךְ בְּקֶרֶן הַיּוֹבֵל. משנתנו...

קרא עוד >
´הריקוד של הטבע´

הריקוד של הטבע וְהֵיכָן הָיוּ מְנַעְנְעִין, בְּהוֹדוּ לַה' תְּחִלָּה וָסוֹף, וּבְאָנָא ה' הוֹשִׁיעָה נָּא, דִּבְרֵי בֵית הִלֵּל. וּבֵית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, אַף בְּאָנָּא ה' הַצְלִיחָה נָא. אָמַר רַ...

קרא עוד >
´ארבעת המינים כקרבן´

ארבעת המינים כקרבן אֶתְרוֹג הַגָּזוּל וְהַיָּבֵשׁ, פָּסוּל. שֶׁל אֲשֵׁרָה וְשֶׁל עִיר הַנִּדַּחַת, פָּסוּל. שֶׁל עָרְלָה, פָּסוּל. שֶׁל תְּרוּמָה טְמֵאָה, פָּסוּל. שֶׁל תְּרוּמָה טְהוֹרָה לֹא יִטּ...

קרא עוד >
´שבת במקום´ - שבת פרק א´ משנה א´

שבת במקום יְצִיאוֹת הַשַּׁבָּת שְׁתַּיִם שֶׁהֵן אַרְבַּע בִּפְנִים, וּשְׁתַּיִם שֶׁהֵן אַרְבַּע בַּחוּץ. כֵּיצַד. הֶעָנִי עוֹמֵד בַּחוּץ וּבַעַל הַבַּיִת בִּפְנִים, פָּשַׁט הֶעָנִי אֶת יָדוֹ לִפְנ...

קרא עוד >
´רישום בטאבו וחזקה בבתי דין לממונות´

קרא עוד >
שיעור כללי: "סיכום קדושת פירות הארץ - בין מאכל אדם לבהמה"

קרא עוד >
נספח: התורה שבתפילה

בפרקים הקודמים הצעתי שהתקנה בסוף מסכת ברכות עוצבה על בסיס ברכות כוהנים, ושיש רצף בין משנה זו למשנה שבאה אחריה, בתחילת מסכת פאה. והנה, בברכות השחר, מיד אחרי ברכות התורה, מופעים שני קטעים: ברכת כוהני...

קרא עוד >
´חיבורים של שלום - ברכות פרק ט משנה ה´ ומסכת פאה פרק א´ משנה א

חַיָּב אָדָם לְבָרֵךְ עַל הָרָעָה כְּשֵׁם שֶׁהוּא מְבָרֵךְ עַל הַטוֹבָה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים ו) וְאָהַבְתָּ אֵת יְיָ אֱלֹהֶיךָ בְּכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשְׁךָ וּבְכָל מְאֹדֶךָ. בְּכָל לְבָבְךָ, בּ...

קרא עוד >
´ברכת ישראלים - ברכות פרק ט´ משנה ה

...כָּל חוֹתְמֵי בְרָכוֹת שֶׁהָיוּ בַמִּקְדָּשׁ, הָיוּ אוֹמְרִים מִן הָעוֹלָם. מִשֶּׁקִּלְקְלוּ הַמִּינִין, וְאָמְרוּ, אֵין עוֹלָם אֶלָּא אֶחָד, הִתְקִינוּ שֶׁיְּהוּ אוֹמְרִים, מִן הָעוֹלָם וְעַד ה...

קרא עוד >
אהבוך עד מוות - ברכות פרק ט´ משנה ה´

חַיָּב אָדָם לְבָרֵךְ עַל הָרָעָה כְּשֵׁם שֶׁהוּא מְבָרֵךְ עַל הַטוֹבָה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים ו) וְאָהַבְתָּ אֵת יְיָ אֱלֹהֶיךָ בְּכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשְׁךָ וּבְכָל מְאֹדֶךָ. בְּכָל לְבָבְךָ, בּ...

קרא עוד >
לחם מן השמים ומן הארץ - ברכות פרק ו´ משנה א

כֵּיצַד מְבָרְכִין עַל הַפֵּרוֹת. עַל פֵּרוֹת הָאִילָן אוֹמֵר, בּוֹרֵא פְּרִי הָעֵץ חוּץ מִן הַיַּיִן, שֶׁעַל הַיַּיִן אוֹמֵר בּוֹרֵא פְּרִי הַגָּפֶן. וְעַל פֵּרוֹת הָאָרֶץ אוֹמֵר בּוֹרֵא פְּרִי הָ...

קרא עוד >
סדר ברכות - ברכות פרק ו´

המשנה פותחת במצוות קריאת שמע, שביסודה ניצבת קבלת מלכות שמיים, שהיא הבסיס לכל מצוות התורה. [1] אולם המסכת נקראת לא על שם מצוות שמע (פרקים א –ג) ולא על שם התפילה (פרקים ד-ה), אלא דווקא על שם הנושא שח...

קרא עוד >
התפילה שלא נענתה - ברכות פרק ג´ משנה א

מִי שֶׁמֵּתוֹ מוּטָל לְפָנָיו, פָּטוּר מִקְּרִיאַת שְׁמַע וּמִן הַתְּפִלָּה וּמִן הַתְּפִלִּין. נוֹשְׂאֵי המִּטָה וְחִלוּפֵיהֶן וְחִלוּפֵי חִלּוּפֵיהֶן, אֶת שֶׁלִפְנֵי הַמִּטָה וְאֶת שֶׁלְאַחַר הַמ...

קרא עוד >
זאב וכלב, חמור וערוד - זמן קריאת שמע ומשלי איסופוס כן! - ברכות פרק א´ משנה ב´

מאימתי קורין את שמע בשחרית? (ברכות א, ב) התלמוד מביא ברייתא ובה  שתי תשובות נוספות לשאלה של המשנה:   תניא רבי מאיר אומר משיכיר בין זאב לכלב, רבי עקיבא אומר בין חמור לערוד. (תלמוד בבלי ברכות ט ע"ב)...

קרא עוד >
´אבינו מלכנו - ברכות פרק א´ משנה ב

מֵאֵימָתַי קוֹרִין אֶת שְׁמַע בְּשַׁחֲרִית. מִשֶּׁיַּכִּיר בֵּין תְּכֵלֶת לְלָבָן. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, בֵּין תְּכֵלֶת לְכַרְתִי. וְגוֹמְרָהּ עַד הָנֵץ הַחַמָּה. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר, עַד ...

קרא עוד >
ממלכת כהנים וגוי קדוש - שבת פרק א´ משנה א

מֵאֵימָתַי קוֹרִין אֶת שְׁמַע בְּעַרְבִית? מִשָּׁעָה שֶׁהַכֹּהֲנִים נִכְנָסִים לֶאֱכֹל בִּתְרוּמָתָן עַד סוֹף הָאַשְׁמוּרָה הָרִאשׁוֹנָה, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, עַד חֲצוֹ...

קרא עוד >
´יהודי בצאתך ויהודי בבואך - ברכות פרק א´ משנה א

מֵאֵימָתַי קוֹרִין אֶת שְׁמַע בְּעַרְבִית? מִשָּׁעָה שֶׁהַכֹּהֲנִים נִכְנָסִים לֶאֱכֹל בִּתְרוּמָתָן עַד סוֹף הָאַשְׁמוּרָה הָרִאשׁוֹנָה, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, עַד חֲצוֹ...

קרא עוד >
שיעור כללי: "אוצר בית דין"

קרא עוד >
שיעור כללי: סיכום דיני שביעית

קרא עוד >
שיעור כללי: ביעור פיירות שביעית

קרא עוד >
שיעור כללי: האם יש קניין לגוי בארץ להפקיע מקדושת שביעית?

קרא עוד >
´שיעור כללי בסוגיית שביעית: ´היחס בין קדושת תרומה לקדושת שביעית

קרא עוד >
האם יש קניין לנכרי להפקיע מקדושת שביעית?

קרא עוד >
´מבוא לדיני קדושת שביעית´

קרא עוד >
יום עיון ישיבתי על יסודות מלאכות השביעית

קרא עוד >
הערות על סוגיית "כל דפריש מרובא פריש וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי" ופרדוקסים בתורה ובמדע

קרא עוד >
מדרשי ההלכה בעניין האיסורים בשביעית והשוואתם לשיטות בבלי והירושלמי

קרא עוד >
משוואת התקפות המשפטית: למה יש כוח שכנוע רב יותר - לעובדות או למסקנות של חשיבה טהורה

המאמר מופיע המקורו באתר של הרב אייל, תחת השם- 'רציונליזם מול אמפיריציזם'. למעבר לחצו כאן   1. תיאור המקרה: הגמרא (מסכת שבועות מא:) מציגה את הדיון הבא: "ההוא דאמר ליה לחבריה – 'הב לי מאה זוזי דאוזיפ...

קרא עוד >
יסודות המלאכות האסורות והמותרות בשביעית - חלק ב

קרא עוד >
אוקמי ואברויי אילנא

להורדת דף המקורות

קרא עוד >
אוקמי ואברויי אילנא

להורדת דף המקורות

קרא עוד >
יסודות המלאכות האסורות והמותרות בשביעית

קרא עוד >
שיעור כללי- פתיחה לשביעית

קרא עוד >
´קבוע ופריש´ חלק א´ - כיצד מעצב מבנה ההכרה את ההלכה

[מי שזמנו מועט, מוזמן ללמוד גירסא מקוצרת ותמציתית של המאמר באתר "במה ללימוד פנומנולוגי של התלמוד". לחצו כאן] המעוניין לקרוא את המאמר מוזמן להוריד את הקובץ דרך הקישור הבא: 

קרא עוד >
´קבוע ופריש´ חלק א´ - כיצד מעצב מבנה ההכרה את ההלכה

[מי שזמנו מועט, מוזמן ללמוד גירסא מקוצרת ותמציתית של המאמר באתר "במה ללימוד פנומנולוגי של התלמוד". לחצו כאן] המעוניין לקרוא את המאמר מוזמן להוריד את הקובץ דרך הקישור הבא: 

קרא עוד >
דיני עריות ותלמוד תורה בבן נח

קרא עוד >
דיני עריות ותלמוד תורה בבן נח

קרא עוד >
איסור שפיכות דמים בבן נח

קרא עוד >
איסור שפיכות דמים בבן נח

קרא עוד >
מקור מצוות בני נח

קרא עוד >
מקור מצוות בני נח

קרא עוד >
פתיחה לשבע מצוות בני נח

קרא עוד >
פתיחה לשבע מצוות בני נח

קרא עוד >
ערכאות של גויים

קרא עוד >
ערכאות של גויים

קרא עוד >
מבנה בית הדין וסמכויותיו

קרא עוד >
מבנה בית הדין וסמכויותיו

קרא עוד >
בתי הדין לממונות בישראל - פשרה וחזרה אל עיקר הדין

קרא עוד >
בתי הדין לממונות בישראל - פשרה וחזרה אל עיקר הדין

קרא עוד >
הכרעה ע"פ רוב

קרא עוד >
הכרעה ע"פ רוב

קרא עוד >
פשרה - המשך

קרא עוד >
פשרה - המשך

קרא עוד >
פשרה

קרא עוד >
פשרה

קרא עוד >
זבל´´א - "זה בורר לו אחד.."

קרא עוד >
זבל´´א - "זה בורר לו אחד.."

קרא עוד >
הוראה במקום רבו

קרא עוד >
הוראה במקום רבו

קרא עוד >
סמיכה חלקית

קרא עוד >
סמיכה חלקית

קרא עוד >
גדר הסמיכה

קרא עוד >
גדר הסמיכה

קרא עוד >
חידוש הסמיכה

קרא עוד >
חידוש הסמיכה

קרא עוד >
מבוא לתחום המותר לבית דין ב´ - שליחותייהו קא עבדינן

קרא עוד >
מבוא לתחום המותר לבית דין ב´ - שליחותייהו קא עבדינן

קרא עוד >
מבוא לתחום המותר לבית דין א´ - עירוב פרשיות

קרא עוד >
מבוא לתחום המותר לבית דין א´ - עירוב פרשיות

קרא עוד >
דיין יחידי ע"פ שיטות הראשונים

קרא עוד >
דיין יחידי ע"פ שיטות הראשונים

קרא עוד >
מספר הדיינים בבית הדין

קרא עוד >
המשפט האנושי מול הא-לוהי

קרא עוד >
המשפט האנושי מול הא-לוהי

קרא עוד >
פתיחה למסכת סנהדרין - זמן חורף

קרא עוד >
פתיחה למסכת סנהדרין - זמן חורף

קרא עוד >
´מלך לא דן´

קרא עוד >
´מלך לא דן´

קרא עוד >
שיעור כללי בנושא תרומת הדשן

קרא עוד >
שיעור כללי בנושא תרומת הדשן

קרא עוד >
מצוות מינוי מלך

   

קרא עוד >
מצוות מינוי מלך

   

קרא עוד >
השאיפה לסדר - למהות סמכות המלך ובית הדין

בימים אלה אנו עוסקים בנושא המלך. נושא זה מופיע בפרשת שופטים בסמיכות לפרשיות שעוסקות בנושאים – נביא, בית דין הגדול.  מהות הסמכות של המוסדות הללו איננה פשוטה. כמובן שאצל הנביא אין בעיה, משום שהוא מבי...

קרא עוד >
כיוון הלב והפנים

  להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור ו'שמור קישור בשם...'   פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, במידה והנכם מעוניינים להיות שותפים ע"י הקדשת שיעורים לרפואת, לע"נ וכדו' נודה לכם מאוד...

קרא עוד >
הכוונה בתפילה

להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'       פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, במידה והנכם מעוניינים להיות שותפים ע"י הקדשת שיעורים לרפואת, לע"נ וכדו' נודה לכם מ...

קרא עוד >
השפעת התפילה - שיעור שני

לצפייה בדף מקורות לחץ כאן (על מנת לפתוח בדף חדש יש ללחוץ במקביל על הכפתור Ctrl)   להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'     פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, ...

קרא עוד >
השפעת התפילה - שיעור ראשון

לצפייה בדף מקורות לחץ כאן (על מנת לפתוח בדף חדש יש ללחוץ במקביל על הכפתור Ctrl)   להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'             פרוייקט זה צ...

קרא עוד >
ברכה על פגישת חבר

שאלה: האם במציאות ימינו נוהגים הדינים של ברכת "שהחיינו" לרואה את חברו לאחר שלושים יום וברכת "מחייה המתים" לרואה את חברו לאחר י"ב חודש? תשובה: בגמרא במסכת ברכות (נח,ב) מובאים דברי רבי יהושע בן לוי...

קרא עוד >
הביננו ותפילה קצרה - להלכה ולמעשה

להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'     פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, במידה והנכם מעוניינים להיות שותפים ע"י הקדשת שיעורים לרפואת, לע"נ וכדו' נודה לכם מא...

קרא עוד >
נוסח התפילה

להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'     פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, במידה והנכם מעוניינים להיות שותפים ע"י הקדשת שיעורים לרפואת, לע"נ וכדו' נודה לכם מא...

קרא עוד >
זמן קריאת שמע ותפילה

להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'       פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, במידה והנכם מעוניינים להיות שותפים ע"י הקדשת שיעורים לרפואת, לע"נ וכדו' נודה לכם מ...

קרא עוד >
עבודת ה´ בנזירות

מבוא כדי להתמודד עם הרהורי כפירה יש ללמוד אמונה, העמקה בלימוד אמונה תביא לאמונה. לעומת זאת, כדי להתמודד עם יצר העריות אין ללמוד הלכות אישות ואסור להעמיק בהן. כדי להתמודד עם יצר זה, יש להתנתק ולעשות...

קרא עוד >
תפילות כנגד אבות או כנגד קורבנות - חלק ב´

להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'     פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, במידה והנכם מעוניינים להיות שותפים ע"י הקדשת שיעורים לרפואת, לע"נ וכדו' נודה לכם מא...

קרא עוד >
תפילות כנגד אבות או כנגד קורבנות - חלק א´

להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'     פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, במידה והנכם מעוניינים להיות שותפים ע"י הקדשת שיעורים לרפואת, לע"נ וכדו' נודה לכם מא...

קרא עוד >
יעניין אותך גם