תנ"ך | מצורע
שיעור לפרשת מצורע - "בין 'וספרה לה' ל'וספרתם לכם'"

קרא עוד >
פרשת מצורע: מביוגרפיה לביולוגיה

מצורע-מוציא רע מסיפורה של מרים, אשר לקתה בצרעת כאשר דיברה סרה במשה (במדבר יב א, י), המדרש לומד שמחלת הצרעת היא עונש על חטא לשון הרע (תנחומא, פרשת מצורע סימן ו'). המדרש דורש 'מצורע – מוציא רע' (ויק...

קרא עוד >
משרד השיקום - תזריע מצורע

הוא בבידוד. שממה וריקנות מסביב. ששה ימים לא נפגש עם איש, לא שוחח ואפילו לא סתם שהה בחברה. כעת הוא מחכה במתח לבואו של הכהן, להכרעה הגורלית: האם כבר נטהר מצרעתו ויוכל לשוב אל המחנה? התורה מצווה על המ...

קרא עוד >
שיעור לפרשת תזריע מצורע - משמעותו של נגע הצרעת

 

קרא עוד >
´Life is a Blessing´ - Spirituality in the Parasha: Tazria-Metzora

By being made repulsive to others, one feels what their victims have experienced. The obligation that the Metzora must publicly declare that he is defiled makes him focus on his own shortcomings in...

קרא עוד >
יעניין אותך גם