מחשבה
עבודה פנימית באספקלריא יהודית קרא עוד >
הרב קוק על התנ"ך - אלקנה שרלו קרא עוד >
מאמרים קרא עוד >
דור המסכים ושמירת הברית קרא עוד >
סולמות אל האלוהים קרא עוד >
´´אדוות מפרקי אבות" - הרב אלקנה שרלו קרא עוד >
שורש קרא עוד >
ברכה וקדושה קרא עוד >
יהדות ופמיניזם קרא עוד >
הדימיון ככלי לנבואה קרא עוד >
אמונה תודעה וזמן קרא עוד >
שיעורים בנושא מחשבה
'אמונה תודעה וזמן': שיעור 14

קרא עוד >
'אמונה תודעה וזמן': שיעור 13

קרא עוד >
'אמונה תודעה וזמן': שיעור 12 - הרב אמנון דוקוב

קרא עוד >
'שיחה שבועית': מנגינת השמחה

קרא עוד >
'שירו לה' שיר חדש - החידוש בפמיניזם הדתי' - הרבנית מיכל נגן

קרא עוד >
'אמונה תודעה וזמן': שיעור 11

קרא עוד >
'אמונה תודעה וזמן': שיעור 10

קרא עוד >
'אמונה תודעה וזמן': שיעור 9

קרא עוד >
הגשר בין היהדות לאסלאם - ד"ר עומר סלאם

קרא עוד >
סיכום שיעורי שורש - הרב איתן גפן

קרא עוד >
'אמונה תודעה וזמן': שיעור 8

קרא עוד >
'אמונה תודעה וזמן': שיעור 7

קרא עוד >
"אמונה תודעה וזמן": שיעור 6

קרא עוד >
"אמונה תודעה וזמן": שיעור 5

קרא עוד >
'אמונה תודעה וזמן': שיעור 4

קרא עוד >
אמונה תודעה וזמן: שיעור 3

קרא עוד >
אמונה תודעה וזמן: שיעור 2

קרא עוד >
אמונה, תודעה וזמן: שיעור 1

קרא עוד >
'עבודה פנימית באספקלריא יהודית': חלומות הלילה - הרב אלחנן שרלו

המפגשים בין הפסיכולוגיה – תורת הנפש – והיהדות, הינם רחבים ועמוקים מני ים. נקודות ההשקה וכנגדן נקודות הנבדלות רבות הן, גם בתיאוריה, וגם בפרקטיקה. בסדרה זו, נעסוק במספר תיאוריות ובעיקר פרקטיקות מעול...

קרא עוד >
'עבודה פנימית באספקלריא יהודית': חלומות בהקיץ - הרב אלחנן שרלו

המפגשים בין הפסיכולוגיה – תורת הנפש – והיהדות, הינם רחבים ועמוקים מני ים. נקודות ההשקה וכנגדן נקודות הנבדלות רבות הן, גם בתיאוריה, וגם בפרקטיקה. בסדרה זו, נעסוק במספר תיאוריות ובעיקר פרקטיקות מעול...

קרא עוד >
שיעור שורש: הוראה לשעתה והוראה לדורות - הרב רא"ם הכהן

בשיעור שורש תורה שבעל פה, הרב רא"ם הכהן פורש את שיטתו הרוחנית לגבי ההלכה, תורה שבכתב ושבעל פה ודרכו של בית המדרש. דרך לימוד פרשות התורה, המדרשים ודברי גדולי הדורות עליהם, מזוקקים יסודות רוחניים עמו...

קרא עוד >
'עבודה פנימית באספקלריא יהודית' : עין טובה - הרב אלחנן שרלו

המפגשים בין הפסיכולוגיה – תורת הנפש – והיהדות, הינם רחבים ועמוקים מני ים. נקודות ההשקה וכנגדן נקודות הנבדלות רבות הן, גם בתיאוריה, וגם בפרקטיקה. בסדרה זו, נעסוק במספר תיאוריות ובעיקר פרקטיקות מעול...

קרא עוד >
הרמב´´ם והסולם השכלי ב´

קרא עוד >
הרמב´´ם והסולם השכלי א´

קרא עוד >
סולמות אל האלוהים - אני אתה והוא: שלושה סולמות משלימים - שיעור 7

קרא עוד >
סולמות אל האלוהים: ´´אני´´- סולם האדם של הראי´´ה קוק - שיעור 6

קרא עוד >
סולמות אל האלוהים: ´´אני´´ - סולם האדם של הרב סלובייצ´יק - שיעור 5

קרא עוד >
סולמות אל האלוהים - ´´אתה´:´ סולם ההתגלות של ריה´´ל - שיעור 4

קרא עוד >
סולמות אל האלוהים: "הוא"- סולם השכל של הרמב"ם - שיעור 3

קרא עוד >
סולמות אל האלוהים: אני, אתה והוא - שיעור 2

קרא עוד >
סולמות אל האלוהים: פתיחה - שיעור 1

קרא עוד >
המסכים ושמירת הברית, שיעור 2: הכח של החסימה

קרא עוד >
המסכים ושמירת הברית, שיעור 3: גבולות החסימה

קרא עוד >
´אדוות מפרקי אבות´: שם טוב לזכר מיכי מרק הי´´ד

קרא עוד >
´אדוות מפרקי אבות´: מחלוקת לשם שמיים

קרא עוד >
´אדוות מפרקי אבות´: זכרון יציאת מצרים מתאבק במחננו

קרא עוד >
´אדוות מפרקי אבות´: שמואל הקטן וברכת המינים

קרא עוד >
´אדוות מפרקי אבות´: מי עדיף? נפה או ספוג

קרא עוד >
´אדוות מפרקי אבות´: האם יש תשובה לשאלת הגמול?

קרא עוד >
´אדוות מפרקי אבות´: אל תסתכל בקנקן, האמנם?

קרא עוד >
´אדוות מפרקי אבות´: החשש משכחת הלימוד

קרא עוד >
´אדוות מפרקי אבות´: עכשויזם ותהליכיזם

קרא עוד >
´אדוות מפרקי אבות´: האתגר שבאמירת דבר תורה בארוחה

קרא עוד >
שיעור שורש: הוראה לשעתה והוראה לדורות

קרא עוד >
שיעור שורש: הסנהדרין וארץ ישראל

קרא עוד >
שיעור שורש: הסנהדדרין כמייצגי העם

קרא עוד >
שיעור שורש: בית המדרש כהמשך מעמד הר סיני

קרא עוד >
שיעור שורש: בין האדם קודם החטא לברית החדשה של ירמיהו

קרא עוד >
שיעור שורש: הנהגת היחוד במגילת אסתר

קרא עוד >
שיעור שורש: ראיה ושמיעה בהר סיני

קרא עוד >
שיעור שורש: מעמד הר סיני וחטא העגל

קרא עוד >
שיעור שורש: ההתגלות באדם

קרא עוד >
שיעור שורש: שמחה וייחוד בלימוד התורה

קרא עוד >
שיעור שורש: מעמד הר סיני

קרא עוד >
שיעור שורש: יעקב מאחד הראיה והשמיעה

קרא עוד >
שיעור שורש: שורש השמיעה

קרא עוד >
שיעור שורש: קבורת שרה כהשלמת לידתו של אברהם אבינו

קרא עוד >
שיעור שורש: עניין עקידת יצחק

קרא עוד >
שיעור שורש: ראיה ויראה חלק ג

קרא עוד >
שיעור שורש: ראיה ויראה חלק ב

קרא עוד >
שיעור שורש: ראיה ויראה חלק א

קרא עוד >
שיעור שורש: זיווגו של משה ליתרו כתנאי לתיקון העולם

קרא עוד >
שיעור שורש: קין והבל

קרא עוד >
´עבודה פנימית באספקלריא יהודית´: חלומות הלילה

קרא עוד >
´עבודה פנימית באספקלריא יהודית´: נעשה ונשמע

קרא עוד >
´עבודה פנימית באספקלריא יהודית´: הנסירה

קרא עוד >
´עבודה פנימית באספקלריא יהודית´: התנין והנחש

קרא עוד >
´עבודה פנימית באספקלריא יהודית´: צללים ותהומות

קרא עוד >
´עבודה פנימית באספקלריא יהודית´: לא מודע קולקטיבי

קרא עוד >
´עבודה פנימית באספקלריא יהודית´: מיינדפולנס, תפילה ומדיטציה

קרא עוד >
´עבודה פנימית באספקלריא יהודית´: מיינדפולנס

קרא עוד >
´עבודה פנימית באספקלריא יהודית´: הסוד והנפש

קרא עוד >
´עבודה פנימית באספקלריא יהודית´: פסיכולוגיה יהודית

קרא עוד >
´עבודה פנימית באספקלריא יהודית´: פסיכולוגיה חיובית

קרא עוד >
´עבודה פנימית באספקלריא יהודית´: בושה ותאווה

קרא עוד >
´עבודה פנימית באספקלריא יהודית´: מודל הנפש של פרויד

קרא עוד >
´עבודה פנימית באספקלריא יהודית´: עצמי אמיתי, עצמי כוזב

קרא עוד >
´עבודה פנימית באספקלריא יהודית´: מנקודות לסיפור

קרא עוד >
´עבודה פנימית באספקלריא יהודית´: התבוננות בעבר

קרא עוד >
´עבודה פנימית באספקלריא יהודית´: התמדדות עם אבל

קרא עוד >
´עבודה פנימית באספקלריא יהודית´: הגישה הנרטיבית

קרא עוד >
´עבודה פנימית באספקלריא יהודית´: המשמעות זקוקה לנו

קרא עוד >
´עבודה פנימית באספקלריא יהודית´: חיפוש אחר משמעות

קרא עוד >
´עבודה פנימית באספקלריא יהודית´: אומץ כתנאי לעבודה פנימית

קרא עוד >
´עבודה פנימית באספקלריא יהודית´: טיפול התנהגותי עשייה כטיפול

קרא עוד >
´עבודה פנימית באספקלריא יהודית´: אתגור אמונות יסוד

קרא עוד >
´עבודה פנימית באספקלריא יהודית´: הכל או כלום - התמודדות עם חוסר שלמות

קרא עוד >
´עבודה פנימית באספקלריה יהודית´: טיפול קוגניטיבי התנהגותי - המעבר מצריך לרוצה

קרא עוד >
´עבודה פנימית באספקלריא יהודית´: כיצד משפיעה עלינו המחשבה

קרא עוד >
´עבודה פנימית באספקלריא יהודית´: להתחיל מהגוף

קרא עוד >
´אדוות מפרקי אבות´: משה רבינו

קרא עוד >
´אדוות מפרקי אבות´: חיי ודאות ומבוכה

קרא עוד >
´אדוות מפרקי אבות´: הבית במסכת אבות ובחנוכה

קרא עוד >
´אדוות מפרקי אבות´: סוד היחיד והיחד - לחודש ארגון

קרא עוד >
´אדוות מפרקי אבות´: על אברהם

קרא עוד >
שיעור שורש: גוף ולבוש בלימוד תורה

קרא עוד >
המסכים ושמירת הברית, שיעור 1: האינטימיות והזרות

קרא עוד >
´אדוות מפרקי אבות´: תורת הגמול פשר ודממה

קרא עוד >
שיעור שורש: המקדש

קרא עוד >
´אדוות מפרקי אבות´ - ימי הדין: ספרים נפתחים ומזל מאזניים

קרא עוד >
´אדוות מפרקי אבות´ - אתגר היציאה מהשמיטה

קרא עוד >
שיעור שורש: משמעות תקיעת השופר

קרא עוד >
שיעור שורש: על התפילה בר"ה כתהליך´

קרא עוד >
"אדוות מפרקי אבות" - אור וצל בגרעינים תורניים

קרא עוד >
שיעור שורש: על דרכו של בית המדרש בעתניאל

שיעור שורש תורה שבע"פ, שיעורו של מו"ר הרב רא"ם הכהן. בשיעור הפתיחה הציג הרב רא"ם השנה את תפישתו לגבי דרכו של בית הוועד כממשיך ומופיע את תפישתו לגבי התפתחותה של תורה שבעל פה.

קרא עוד >
"אדוות מפרקי אבות" -התפילה מהסידור אל הלב

קרא עוד >
"אדוות מפרקי אבות" - ציונות דתית תורה ו...

קרא עוד >
"אדוות מפרקי אבות": אל תתחבר לרשע או הוי מקבל כל אדם בסבר פנים יפות?

קרא עוד >
"אדוות מפרקי אבות" - כבוד האדם האתגר הפרטי והציבורי

קרא עוד >
´אדוות מפרקי אבות´ - מסיני ועד אלי

קרא עוד >
´אדוות מפרקי אבות´: מסורת וחידוש - נשמת אפה של ההלכה

קרא עוד >
ברכה וקדושה - שיעור עשירי: ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה על פי ר´ צדוק

קרא עוד >
ברכה וקדושה - שיעור תשיעי: ברכה וקדושה במסע לארץ ישראל

קרא עוד >
ברכה וקדושה - שיעור שמיני: קיום מצוות בקדושה

קרא עוד >
ברכה וקדושה - שיעור שביעי: קודש מול הפכיו

קרא עוד >
ברכה וקדושה - שיעור שישי: ´הקדוש ברוך הוא´ - הפניה להשם יתברך רק בקדושה וברכה

קרא עוד >
ברכה וקדושה - שיעור חמישי: קדושה בפסוקי התורה

קרא עוד >
ברכה וקדושה - שיעור רביעי: חיי האדם ממבט של ברכה

קרא עוד >
ברכה וקדושה - שיעור שלישי: לברך את ה´

קרא עוד >
ברכה וקדושה - שיעור שני: תוכנה של הברכה לאור פסוקי התורה

קרא עוד >
ברכה וקדושה - שיעור ראשון: ברכה וקדושה כסיפורם של חמישה חומשי תורה

קרא עוד >
מהרמוניה להרמוניה

מבוא אדם דתי שחי בעולם מודרני-הומניסטי חש לעיתים מעין מבוכה כאשר הוא לומד תורה. הקונפליקט שבין הגישה ההומניסטית הרווחת בעולם לבין העולם התורני בא לידי ביטוי במספר תחומים. לדוגמה: תחום היחסים הבין-ל...

קרא עוד >
יהדות ופמיניזם - שיעור חמישי: הפמיניזם כגאולת השכינה - הסתכלות פנימית

תקציר הסדרה: הסדרה מבקשת ללמוד את מרחבי החיכוך וההתנגשות שבין היהדות ובין החשיבה הפמיניסטית ולבחון את אפשרויות שיתוף הפעולה ביניהם. נקודת המוצא שלה היא נקודת המבט של היהודי ששואל את עצמו כיצד להגיב...

קרא עוד >
יהדות ופמיניזם - שיעור רביעי: קוווים לדמותו של מפגש אפשרי

תקציר הסדרה: הסדרה מבקשת ללמוד את מרחבי החיכוך וההתנגשות שבין היהדות ובין החשיבה הפמיניסטית ולבחון את אפשרויות שיתוף הפעולה ביניהם. נקודת המוצא שלה היא נקודת המבט של היהודי ששואל את עצמו כיצד להגיב...

קרא עוד >
יהדות ופמיניזם - שיעור שלישי: אפשרויות הקצה

תקציר הסדרה: הסדרה מבקשת ללמוד את מרחבי החיכוך וההתנגשות שבין היהדות ובין החשיבה הפמיניסטית ולבחון את אפשרויות שיתוף הפעולה ביניהם. נקודת המוצא שלה היא נקודת המבט של היהודי ששואל את עצמו כיצד להגיב...

קרא עוד >
יהדות ופמיניזם - שיעור שני: נקודות החיכוך

תקציר הסדרה: הסדרה מבקשת ללמוד את מרחבי החיכוך וההתנגשות שבין היהדות ובין החשיבה הפמיניסטית ולבחון את אפשרויות שיתוף הפעולה ביניהם. נקודת המוצא שלה היא נקודת המבט של היהודי ששואל את עצמו כיצד להגיב...

קרא עוד >
יהדות ופמיניזם - שיעור ראשון: סקירה של הפמיניזם

תקציר הסדרה: הסדרה מבקשת ללמוד את מרחבי החיכוך וההתנגשות שבין היהדות ובין החשיבה הפמיניסטית ולבחון את אפשרויות שיתוף הפעולה ביניהם. נקודת המוצא שלה היא נקודת המבט של היהודי ששואל את עצמו כיצד להגיב...

קרא עוד >
הרב קוק על התנ"ך - שיעור שלישי

קרא עוד >
הרב קוק על התנ"ך - שיעור שני

קרא עוד >
הרב קוק על התנ"ך - שיעור ראשון

קרא עוד >
הדימיון ככלי לנבואה - שיעור שני

קרא עוד >
הדימיון ככלי לנבואה - שיעור ראשון

קרא עוד >
הדימיון ככלי לנבואה - פתיחה

קרא עוד >
יעניין אותך גם