ימי עיון ואירועים
יום עיון במשנתו של פראנץ רוזנצוויג קרא עוד >
יום עיון בקידושין קרא עוד >
לזכרו של ר´ מכי מרק הי"ד קרא עוד >
יום עיון בפנימיות התורה קרא עוד >
יום עיון בתנ"ך - היחס לגוף קרא עוד >
אזכרה לרב קוק זצ"ל קרא עוד >
יום עיון בתנ"ך - "תורת הגמול ושאלת ההשגחה" קרא עוד >
יום עיון "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" קרא עוד >
התעלות העולם - יום עיון לזכרו של הרב קוק תשע"ו קרא עוד >
יום עיון לזכר הרב יהודא לאון (מניטו) אשכנזי קרא עוד >
ערב עיון לקראת פסח קרא עוד >
יום עיון בנושא "תורת ארץ ישראל" קרא עוד >
לזכרו של הרב פרומן זצ"ל קרא עוד >
חומרא וקולא בפסיקה ובמנהג קרא עוד >
יום לימוד בנושא "צדק חסד ונתינה" קרא עוד >
יום עיון - משמעויות קיומיות ורוחניות במסכת מקוואות קרא עוד >
שיעורים בנושא ימי עיון ואירועים
"לשוב אל התשובה" - לזכרו של הראי"ה קוק 03.09.2017 | הרב אמנון דוקוב
חומרא וקולא בפסיקה ובמנהג - פתיחה 20.05.2017 | הרב שמואל אריאל
רוח הקודש ונבואה 14.08.2013 | הרב רא´´ם הכהן
מלכות וכתר במשנתו של הראי"ה 23.08.2012 | הרב רא"ם הכהן
יעניין אותך גם