ימי עיון ואירועים
יום עיון במשנתו של פראנץ רוזנצוויג קרא עוד >
יום עיון בקידושין קרא עוד >
לזכרו של ר´ מכי מרק הי"ד קרא עוד >
יום עיון בפנימיות התורה קרא עוד >
יום עיון בתנ"ך - היחס לגוף קרא עוד >
אזכרה לרב קוק זצ"ל קרא עוד >
יום עיון בתנ"ך - "תורת הגמול ושאלת ההשגחה" קרא עוד >
יום עיון "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" קרא עוד >
התעלות העולם - יום עיון לזכרו של הרב קוק תשע"ו קרא עוד >
יום עיון לזכר הרב יהודא לאון (מניטו) אשכנזי קרא עוד >
ערב עיון לקראת פסח קרא עוד >
יום עיון בנושא "תורת ארץ ישראל" קרא עוד >
לזכרו של הרב פרומן זצ"ל קרא עוד >
חומרא וקולא בפסיקה ובמנהג קרא עוד >
יום לימוד בנושא "צדק חסד ונתינה" קרא עוד >
שיעורים בנושא ימי עיון ואירועים
'שיעור כללי': "ערבות הדדית ושותפות ציבורית בעבודת השם" - הרב רא"ם הכהן

קרא עוד >
"חינוך לנתינה" - הרב ישי שכטר, יום לימוד בנושא "צדק חסד ונתינה" תשע"ז

קרא עוד >
"טהרה וחיים" - אזכרת יום השנה לרב מיכאל מרק הי"ד

קרא עוד >
"צדקה ומעשר: דין במקבל ודין בנותן" - הרב אמנון דוקוב, יום לימוד בנושא "צדק חסד ונתינה" תשע"ז

קרא עוד >
"שלמי תודה וברכה" - דברים מפי ראשי הישיבה לאחר יום ההתרמה לבית הוועד

מכיל קטעים שנאמרו מפי הרב ראם בנושא "משחק וכיסופים - משחקת לפניו בכל עת".

קרא עוד >
"צדקה ומעשר כספים" - הרב שמואל אריאל, יום לימוד בנושא "צדק חסד ונתינה" תשע"ז

קרא עוד >
"הנתינה מגדירה את האדם" - הרב יעקב נגן, יום לימוד בנושא "צדק חסד ונתינה" תשע"ז

קרא עוד >
"הצדקה, השכינה והעני" - הרב פדיה נגר, יום לימוד בנושא "צדק חסד ונתינה"

קרא עוד >
יום אהבה, הוקרה ותודה לישיבת עתניאל - שידור חי מהישיבה

לשידור חי לחצו כאן לעמוד הפייסבוק והשידור החי

קרא עוד >
חומרא וקולא בפסיקה ובמנהג - הרב רא''ם הכהן

קרא עוד >
חומרא וקולא בפסיקה ובמנהג - הרב יוסף צבי רימון

קרא עוד >
חומרא וקולא בפסיקה ובמנהג - הרב אלישע אבינר

קרא עוד >
חומרא וקולא בפסיקה ובמנהג - הרב אליעזר מלמד

קרא עוד >
חומרא וקולא בפסיקה ובמנהג - הרב אלישיב קנוהל

קרא עוד >
חומרא וקולא בפסיקה ובמנהג - הצגת הנושא

קרא עוד >
חומרא וקולא בפסיקה ובמנהג - פתיחה

קרא עוד >
"הכנת תורתו של משיח" - הרב ראם הכהן, יום עיון על תורת ארץ ישראל

קרא עוד >
"איש קדוש היה בבית מדרשנו" - על דמותו של הרב מנחם פרומן זצ"ל

קרא עוד >
'חוקות שמים וארץ - תורת משה ותורת האדמה', יום עיון על תורת ארץ ישראל תשע"ז

מצורף דף המקורות ללימוד עצמי מיום העיון בנושא "תורת ארץ ישראל"

קרא עוד >
"הגדה של פסח: עובדא ומילולא" - הרב פדיה נגר - ערב עיון לקראת פסח

קרא עוד >
"מפגש לאומיות וחירות" - הרב אמנון דוקוב - ערב עיון לקראת פסח

קרא עוד >
הגשר בין היהדות לאסלאם - ד"ר עומר סלאם

קרא עוד >
יום קהילה התשע"ז: התמודדות עם אובדן ואובדנות - הרב ישי שכטר

קרא עוד >
יום קהילה תשע"ז: בין אנכי לעצמי - הרב יעקב נגן

קרא עוד >
יום קהילה תשע"ז: מבנה הנפש בתורות האר"י - הרב פדיה נגר

קרא עוד >
יום עיון לזכר הרב יהודא לאון (מניטו) אשכנזי: 'תרומתו של מניטו ללימוד התורה' - הרב רא"ם הכהן

קרא עוד >
יום עיון לזכר הרב יהודא לאון (מניטו) אשכנזי: מושג הקדושה במשנת מניטו - הרב אורי שרקי

קרא עוד >
יום עיון לזכר הרב יהודא לאון (מניטו) אשכנזי: לידת יצחק, איפה הנס? - חיים רוטנברג

קרא עוד >
אזכרת השלושים לזכר ר' מיכאל (מיכי) מרק הי"ד

קרא עוד >
התעלות העולם - יום עיון לזכרו של הרב קוק

יום עיון לזכרו של הרב קוק שהתקיים בישיבת עתניאל בנושא התעלות העולמות, בג' אלול יום פטירתו.

קרא עוד >
יום עיון במשנתו של פראנץ רוזנצוויג: אחוות הנמענים - על האמונה אצל רוזנצוויג ור´ צדוק

קרא עוד >
יום עיון במשנתו של פראנץ רוזנצוויג: ´כוכב הגאולה´: גאולה ללא משיח וללא אוטופיה

קרא עוד >
יום עיון במשנתו של פראנץ רוזנצוויג: ´עזה כמוות אהבה´: על מקומו של היחיד במשנתו של פראנץ רוזנצוויג

קרא עוד >
יום עיון קידושין: הזוגיות של מסכת קידושין

קרא עוד >
יום עיון קידושין: בין קידושין לנישואין

קרא עוד >
יום עיון קידושין: מודלים של זוגיות במסכת קידושין

קרא עוד >
יום עיון קידושין: משמעות הקידושין בסדר נשים ובסוגיות חברתיות

קרא עוד >
שיחה שבועית: לזכר הרבי מלובביץ ולזכרו של מיכי מרק

קרא עוד >
שיעור כללי הוריות: האם פר העלם דבר הוא קרבן ציבור?

קרא עוד >
לזכר מיכי מרק הי"ד: ספר מלחומות ה´

קרא עוד >
לזכר מיכי מרק הי"ד: ותחסרהו מעט מאלהים

קרא עוד >
דברי חיזוק ל הראשון לציון לזכרו של מיכי מרק": בין סיני לעוקר הרים

קרא עוד >
דברי חיזוק לישיבה, לזכרו של מיכי מרק

קרא עוד >
הספדים לזכרו של ר´ מיכי מרק

קרא עוד >
יום עיון פנימיות התורה: לימוד פנימיות בימינו

קרא עוד >
יום עיון בפנימיות התורה: העלם וגילוי

קרא עוד >
יום עיון בפנימיות התורה: החידוש בתורת הסוד

קרא עוד >
יום עיון בפנימיות התורה: הגילוי בתורת הסוד

קרא עוד >
יום עיון בפנימיות התורה: חווית לימוד הפנימיות

קרא עוד >
´אדוות מפרקי אבות´: שם טוב לזכר מיכי מרק הי´´ד

קרא עוד >
יום עיון בתנ"ך: צלם אלהים ואדמה באדם

קרא עוד >
יום עיון בתנ"ך: אחדות ופירוד של גוף ונפש

קרא עוד >
יום עיון בתנ"ך: ההתאבדות והבקשה למוות במקרא

קרא עוד >
יום עיון בתנ"ך: כי בצלם אלהים עשה את האדם

קרא עוד >
קריאת שמע אצל רבי צדוק הכהן מלובלין

קרא עוד >
יום עיון בהגותו של הרב אברהם הכהן קוק זצ"ל

קרא עוד >
ערב השקה לכרך השלישי (שביעית) שו"ת בדי אהרן

קרא עוד >
´יחסו של הרבי מלובביץ´ לאומות העולם´- שיחה לכבוד היארצייט של הרבי השביעי

קרא עוד >
הספדים לזכרו של הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

קרא עוד >
יום הקהילה תשע"ה: אתיקה ותורה בעולם הרפואה - מבט אישי

קרא עוד >
יום עיון לזכרו של הראי"ה זצ"ל

קרא עוד >
יום עיון בתנ"ך "תורת הגמול ושאלת ההשגחה" - "הגמול האלוקי- מן המקרא לחיי היום יום""

להורדת קובץ השמע

קרא עוד >
יום עיון בתנ"ך "תורת הגמול ושאלת ההשגחה" - "שאלת הגמול מבחינה פילוסופית ומבחינה קיומית"

קרא עוד >
יום עיון בתנ"ך "תורת הגמול ושאלת ההשגחה" - "למה תתענו אמר ה´: האמנם ה´ מוליך שולל את ברואיו?"

להורדת קובץ שמע

קרא עוד >
"יום עיון בתנ"ך - "תורת הגמול ושאלת ההשגחה - לקרוא את איוב אחרי אושוויץ

להורדת קובץ שמע

קרא עוד >
יום עיון בתנ"ך "תורת הגמול ושאלת ההשגחה" - ישיבות עתניאל, רעננה, מעלה גלבוע, שיח יצחק ומחניים

"תורת הגמול ושאלת ההשגחה" - יום עיון בתנ"ך  בהשתתפות ישיבות: עתניאל, 'אורות שאול', מחניים, שיח יצחק ומעלה גלבוע (להורדת השיעורים-לחיצה ימנית, שמור קישור בשם) דברי פתיחה - הרב יובל שרלו (חסר) שיעור ...

קרא עוד >
אזכרה לפרופ´ אלחנן י. מאיר ז"ל שהתקיימה בישיבה במהלך השלושים

רשימת הדוברים: הרב בני קלמנזון, הרב מנחם יעקובוביץ', דוד צרי, הרב שמואל אריאל, הרב אלחנן שרלו, הרב אמנון דוקוב, הרב מתניה שטרנברג, הרב ישי שכטר, הרב אייל אלפיה, שקד בר-שי, אוהד יעקובוביץ', הרב רא"ם...

קרא עוד >
אורה של תורה לפרשת משפטים: איך מטעינים את הסוללות של הנפש

קרא עוד >
ערב השקה לשו"ת ´בדי הארון´

לעיון במבוא לספרים ובפרקים מתוך הספרים

קרא עוד >
ערב השקה לשו"ת ´בדי הארון´

לעיון במבוא לספרים ובפרקים מתוך הספרים

קרא עוד >
ערב השקה לשו"ת ´בדי הארון´

לעיון במבוא לספרים ובפרקים מתוך הספרים

קרא עוד >
ערב השקה לשו"ת ´בדי הארון´

לעיון במבוא לספרים ובפרקים מתוך הספרים

קרא עוד >
ערב השקה לשו"ת ´בדי הארון´

לעיון במבוא לספרים ובפרקים מתוך הספרים

קרא עוד >
ערב השקה לשו"ת ´בדי הארון´

לעיון במבוא לספרים ובפרקים מתוך הספרים

קרא עוד >
שיעורים מיום קהילה לידידי הישיבה - חנוכה תשע"ד

קרא עוד >
שיעורים מיום קהילה לידידי הישיבה - חנוכה תשע"ד

קרא עוד >
אזכרה לרב עובדיה יוסף זצ"ל

קרא עוד >
רוח הקודש ונבואה

קרא עוד >
תפקיד הנבואה בתורה שבעל פה במשנת הראי´´ה

קרא עוד >
תפקיד הנבואה בתורה שבעל פה במשנת הראי´´ה

קרא עוד >
השירה ככלי למפגש עם החיים והמציאות

     

קרא עוד >
יום עיון "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" - הקורבנות כשפה דתית

קרא עוד >
יום עיון בתנ"ך לישיבות עתניאל, פתח תקוה, מעלה גלבוע ומחניים

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" - יום עיון בתנ"ך  בהשתתפות ישיבות: עתניאל, פתח תקוה, מחניים ומעלה גלבוע (להורדת השיעורים-לחיצה ימנית, שמור קישור בשם)   דברי פתיחה - הרב רא"ם הכהן (וידאו/אודיו - 20 דק')...

קרא עוד >
יום עיון "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" - "מדיבור ישיר לתיווך - שני מוקדים במתן תורה ובמשכן"

קרא עוד >
יום עיון "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" דברי פתיחה

קרא עוד >
אזכרה לרב מנחם פרומן חי-שלום בישיבת עתניאל

קרא עוד >
"שבר ותיקון" - אזכרה במלאת עשור לפיגוע בישיבת עתניאל

קרא עוד >
´בעקבות נועם´

קרא עוד >
יום עיון לכבוד יום פטירתו של הראי"ה קוק

לחץ כאן לשמיעת שיעורו של הרב מתניה שטרנברג (27 דק')   לחץ כאן לשמיעת שיעורו של הרב יעקב נגן (26 דק')

קרא עוד >
מלכות וכתר במשנתו של הראי"ה

להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'    

קרא עוד >
יעניין אותך גם