מעגל השנה | חנוכה
ברכת ראשי הישיבה לחג חנוכה תשע"ו

קרא עוד >
בית מדרש יוצר תשע"ה

קרא עוד >
הדלקת נרות על פתח ביתו מבחוץ ע"פ התניא

קרא עוד >
מהלכות הדלקת נר חנוכה

מהלכות הדלקת נר חנוכה הדלקת הנרות - מצוה התלויה בבית נפתח בהגדרה יסודית בעניין מצוות נר חנוכה - המצוה היא "נר איש וביתו", דהיינו שהמצוה תלויה בבית. להגדרה זו ישנן כמה השלכות: ראשית, בניגוד לרוב המצ...

קרא עוד >
הדלקת נרות בשבת חנוכה

שאלה: מה הוא זמן הדלקת נרות חנוכה בערב שבת ובמוצאי שבת? תשובה: ראשית יש לדון האם ישנו זמן שמלכתחילה דווקא בו (לא לפניו ולא לאחריו) צריכה להיעשות ההדלקה, או שיש להגדיר את המצווה על פי הזמן בו הנר צ...

קרא עוד >
הלכות חנוכה - מקום הדלקת הנרות

קרא עוד >
יעניין אותך גם