הלכה | צדקה
"צדקה ומעשר: דין במקבל ודין בנותן" - הרב אמנון דוקוב, יום לימוד בנושא "צדק חסד ונתינה" תשע"ז

קרא עוד >
"צדקה ומעשר כספים" - הרב שמואל אריאל, יום לימוד בנושא "צדק חסד ונתינה" תשע"ז

קרא עוד >
הלכות צדקה - שיעור מס' 5

קרא עוד >
הלכות צדקה - שיעור מס' 4

קרא עוד >
הלכות צדקה - שיעור מס' 3

קרא עוד >
הלכות צדקה - שיעור מס' 2

קרא עוד >
הלכות צדקה - שיעור מס' 1

קרא עוד >
"די מחסורו" - מבט מחודש על מצוות הצדקה

קרא עוד >
עיונים ברמב"ם הלכות מתנות עניים - שיעור שמיני : דרכי שלום

קרא עוד >
עיונים ברמב"ם הלכות מתנות עניים - שיעור שביעי: חובת פרנסה

קרא עוד >
עיונים ברמב"ם הלכות מתנות עניים - שיעור שישי: יד הנותן משגת

קרא עוד >
עיונים ברמב"ם הלכות מתנות עניים - שיעור חמישי : די מחסורו אשר יחסר לו

קרא עוד >
עיונים ברמב"ם הלכות מתנות עניים - שיעור רביעי: הגדרת מצות צדקה בהל´ מתנות עניים ז´, א-ב

קרא עוד >
עיונים ברמב"ם הלכות מתנות עניים - שיעור שלישי: ליתן צדקה כמסת יד

קרא עוד >
עיונים ברמב"ם הלכות מתנות עניים - שיעור שני: מצוות הצדקה במניין המצות של הרמב"ם

קרא עוד >
עיונים ברמב"ם הלכות מתנות עניים - שיעור ראשון: פרשיות צדקה בתורה

קרא עוד >
יעניין אותך גם