שבת | הלכות מוקצה
'הלכות מוקצה' 7: דברים הראויים למאכל בהמה - הרב שמואל אריאל

קרא עוד >
'הלכות מוקצה' 6: טלפונים - הרב שמואל אריאל

קרא עוד >
'הלכות מוקצה' 5: מכשירים חשמליים

קרא עוד >
'הלכות מוקצה': 4. מוקצה מחמת חסרון כיס

קרא עוד >
'הלכות מוקצה': 3. מוקצה מחמת גופו

קרא עוד >
'הלכות מוקצה': 2. כלי שמלאכתו לאיסור

קרא עוד >
'הלכות מוקצה': 1. יסודות איסור מוקצה - הרב שמואל אריאל

קרא עוד >
יעניין אותך גם