תנ"ך | דברים
"אורה של תורה לפרשת דברים: "משה מעביר את האחריות לכלל העם

קרא עוד >
Parshat Devarim: "The Art of Criticism"

Translated by Netzach Sapir   Criticism and rebuke have always been part of the Jewish way of life. This was true in the days of the prophets and it continues to be a part of our modern discourse. ...

קרא עוד >
פרשת דברים: אומנות התוכחה

מאז ומעולם אפיינו תוכחה וביקורת את ההוויה היהודית. מנביאי ישראל ועד לשיח הציבורי העכשווי, תכונות אלו לא פסקו מישראל. רבים יופתעו לגלות שבתורה התוכחה משמשת דווקא דרך להתגבר על הניכור ועל השנאה בין ב...

קרא עוד >
נבואה וחכמה - פרשת דברים

מעט לפני קבלת התורה נפגש יתרו עם משה רבנו, ומלמד אותו פרק משמעותי באופי הקשר שבין הקב"ה לברואיו. על פי המודל המשפטי שיתרו מעמיד, בבסיס המערכת שתפקידה להביא לעולם את דבר ה' עומדים בני אדם ושכל אנושי...

קרא עוד >
´Life is a Blessing´ - Spirituality in the Parasha: Devarim - The Art of Rebuke

To download the mp3 file click here with right mouse buttonFor further information about this project or to sponsor a shiur please contact Mickey Flaumenhaft at call +972-52-853-1188 or E-mail mick...

קרא עוד >
יעניין אותך גם