משנה ותלמוד | גמרא
שיעור כללי הרב בני - היחס לגוף

קרא עוד >
'שיעור כללי': תשלום בושת, דין סומא ושאלת הכוונה

קרא עוד >
שיעור כללי: היחס בין תשלומי הנזק והשבת

קרא עוד >
עד זומם – האם הזמה היא תיאור של היסטוריה או שהיא פעולה פרוצדורלית גרידא?

  ראשי פרקים: 1.פתיחה 2. הצגת המקרה  3. הקשר עובדתי או הכרח הגיוני. איזה נתון הוא בעל משקל רב יותר בהכרעה המשפטית?   1. פתיחה: מחלוקת יסודית בתולדות המחשבה האנושית, הינה המחלוקת בדבר הדרך הנכונה ל...

קרא עוד >
קבוע ופריש´ חלק ב´ – לימוד תמציתי במהות שיטות ראשונים´

לימוד של שיטות התומכות במסקנת הדיון בחלק א של המאמר, ושל כזו החולקת עליה.    8. בהמה פסולה להקרבה שנתערבה בבהמות כשרות להקרבה. המשנה (זבחים ע:-עא:, לפי הסבר הגמרא שם, עא:) מלמדת כי בהמה פסולה להקרב...

קרא עוד >
´קבוע ופריש´ חלק א´ - כיצד מעצב מבנה ההכרה את ההלכה

בעיה בתורת ההסתברות או בעיה בתורת ההכרה?  המושגים "קבוע" ו"פריש" כפי שהם מופיעים במקורות ואשר אותם נבאר בהמשך, עלולים ליצור את הרושם כי מדובר בכללים חשבוניים/הסתברותיים הפותרים בדרך של הגיון "ריאלי...

קרא עוד >
על "מהלך כעומד דמי", על פרדוקס הדיכוטומיה של זנון, ועל השוני המהותי שבין המקרים

*מכיוון שהמאמר מתפרסם בבלוג של הרב אייל, המיועד גם לקוראים שאינם בני תורה, מופיעים בו הסברים העשויים להראות מיותרים בעיני הקורא המיומן. אשר על כן, מופיעה בגוף המאמר הנחיה להיכן לדלג במהלך הקריאה,...

קרא עוד >
´קבוע ופריש´ - כיצד מעצב מבנה ההכרה את ההלכה

[מי שזמנו מועט, מוזמן ללמוד גירסא מקוצרת ותמציתית של המאמר באתר "במה ללימוד פנומנולוגי של התלמוד". לחצו כאן] ראשי פרקים: 1. פתיחה 2. המקרים היסודיים המופיעים במקורות(הצגת המקורות וביאור פשט הכתוב ב...

קרא עוד >
הערות על סוגיית "כל דפריש מרובא פריש וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי" ופרדוקסים בתורה ובמדע

קרא עוד >
משוואת התקפות המשפטית: למה יש כוח שכנוע רב יותר - לעובדות או למסקנות של חשיבה טהורה

המאמר מופיע המקורו באתר של הרב אייל, תחת השם- 'רציונליזם מול אמפיריציזם'. למעבר לחצו כאן   1. תיאור המקרה: הגמרא (מסכת שבועות מא:) מציגה את הדיון הבא: "ההוא דאמר ליה לחבריה – 'הב לי מאה זוזי דאוזיפ...

קרא עוד >
´קבוע ופריש´ חלק א´ - כיצד מעצב מבנה ההכרה את ההלכה

[מי שזמנו מועט, מוזמן ללמוד גירסא מקוצרת ותמציתית של המאמר באתר "במה ללימוד פנומנולוגי של התלמוד". לחצו כאן] המעוניין לקרוא את המאמר מוזמן להוריד את הקובץ דרך הקישור הבא: 

קרא עוד >
´קבוע ופריש´ חלק א´ - כיצד מעצב מבנה ההכרה את ההלכה

[מי שזמנו מועט, מוזמן ללמוד גירסא מקוצרת ותמציתית של המאמר באתר "במה ללימוד פנומנולוגי של התלמוד". לחצו כאן] המעוניין לקרוא את המאמר מוזמן להוריד את הקובץ דרך הקישור הבא: 

קרא עוד >
יעניין אותך גם