הלכה | גיור
גר קטן

שאלה:מה דין גר שהתגייר בקטנותו וכשהגדיל אינו שומר מצוות? תשובה: גיור קטן מקור דין גיור קטן הוא במסכת כתובות (יא,א): "אמר רב הונא: גר קטן מטבילין אותו על דעת בית דין. מאי קמ"ל? דזכות הוא לו וזכין לא...

קרא עוד >
יעניין אותך גם