משנה ותלמוד | בבא מציעא
סוגיית 'שנים אוחזין' - ניתוח פשט הסוגיא

קרא עוד >
סיכום סוגיית 'שנים אוחזין' - שיעור ראשון: מבוא

קרא עוד >
איסור הלנת שכר שכיר

חלק א: https://www.youtube.com/watch?v=-d87NmieARw   חלק ב: https://www.youtube.com/watch?v=RltW3ZqZxqQ

קרא עוד >
סוגיית 'ר' חייא קמייתא' - שיעור שלישי: שיטות הראשונים

קרא עוד >
סיכום סוגיית 'ר' חייא קמייתא' - שיעור שני: מודה במקצת

קרא עוד >
סיכום סוגיית 'ר' חייא קמייתא' - שיעור ראשון: פתיחה

קרא עוד >
יעניין אותך גם