רבנים

שיעורים אחרונים
דפי מקורות מסכת שבת – מלאכת הוצאה, ארבע רשויות ותחומין

א. שבת מבוא: פסוקים מדרשי הלכה מלאכות שבת א' מלאכות שבת ב' נספח: אבות נוספים - מחלוקות על לט' המלאכות ב. מלאכת הוצאה: הוצאה- מקורות רוחניים היתר הוצאה ביו"ט מבוא למלא...

קרא עוד >
"סוכה כהלכתה, דין מטיילים וחיילים"

קרא עוד >
הלכה ממקורה – ישיבה, אכילה ושינה בסוכה

קרא עוד >
פרישת כהן גדול שבעה ימים לפני יום הכיפורים

יעקב נגן בשיתוף עם עמנואל אלשטיין ואלי ליפשיץ

קרא עוד >
דפי מקורות – מסכת יומא פרקים א – ז: יום הכיפורים במקדש, כפרה ווידוי

יומא- מבוא א. פרישת שבעה ימים פרישת כהן גדול ריש לקיש ראשונים דף עזר ב. במה מחויב כהן גדול חיוב עבודה בכהן גדול ראשונים ג. טבילות וקידוש ידיים ורגלים קידוש ידיים...

קרא עוד >
Sefer Yetzira" 1-2: Secrets of Creation – rabbi yakov nagen"

ספר יצירה פרק ראשון   1 בשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה חקק יה                                 יהוה צבאות אלהי ישראל                  אלהים חיים ומלך עולם                     א...

קרא עוד >
"שערים לתורת הרב קוק: 3. סבלנות, סובלנות, ושלום – חלק ב"

קרא עוד >
"יום עיון במסכת מקוואות: משמעויות רוחניות וקיומיות" – 4. תקנת עזרא כחידוש התורה

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
שיחה שבועית: "כיסופי הנפש האלוהית"

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
'שמועה ראשונה': שיעור 26 חלק ב

"מסירת הנפש לס"א אצל הרוגי מלכות"

קרא עוד >
דפי מקורות – מסכת יומא פרק ח: צום יום הכיפורים, כפרה ותשובה

חמשת האיסורים: מצוות העינוי במקרא מקורות חז"ל ראשונים מצוות האכילה בערב יוה"כ דף עזר - פסוקי התורה כפרה ווידוי: מצוות הווידוי תשובה וכפרה העשרה - כפרה בזוהר וידוי...

קרא עוד >
'שמועה ראשונה': שיעור 26 חלק א

בירור רפח ניצוצות והרוח הנכנסת בלב האבן

קרא עוד >
"קולות השופר וקולות הר סיני" – יום עיון לימים הנוראים תשע"ח

להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן

קרא עוד >
"תורה שקדמה לעולם ותורת האדם" – הרב רא"ם הכהן, הכנסת ספר תורה להיכל הישיבה

על קבלת התורה בערב ראש השנה להורדת השיעור בקובץ mp3 לחץ כאן 

קרא עוד >
"אור שבא מתוך החושך – ראש השנה בזוהר": הרב בני קלמנזון, ערב עיון לימים הנוראים

קרא עוד >
יעניין אותך גם