בוגרים

שבת פרשת ראה – אב תשע"ז
שלום לכולם!

ספרו של הרב יעקב נגן 'נשמת המשנה' חזר זה מכבר לחנויות והיות שתם חוק הספרים ניתן לרוכשו במחיר מוזל ב'צומת ספרים'.

דבריו של הרב יעקב אודות הספר:
לפני כעשרים שנה כתלמיד בישיבת הר עציון, התחלתי לעסוק באופן מעמיק בעולם המשנה, מתוך תפיסתה כתשתית ספרות חז"ל בכלל והתלמוד בפרט. עם הזמן נגלה לפני עולם חי ועשיר שמצא את דרכו, קשריו ונגיעותיו לרגעים יומיומיים ושגרתיים מחד ולאלה המשמעותיים והמאתגרים מאידך, לעצב, לשמחה, ולמעגל השנה והחיים בכללותו.
בספרי החדש "נשמת המשנה: קריאה ספרותית וחיפוש משמעות" (הוצאת דביר) ניסיתי להציג, בשבעים וארבעה פרקים, קריאה ספרותית ומחשבתית בכדי לגעת לא רק ביסודות ההלכה הקיימים במשנה כי אם גם בשורשי ההגות המצויים בה. לאורך המשנה עובר קו של תפיסה הומניסטית וישנו עיסוק ביחס האדם לא-לוהיו תוך דיון בשאלות וסוגיות חברתיות, ביניהן ישראל והאנושות, צדק ושוויון-חברתי, קדושת החיים, מהות האדם, מגדר, אהבה ומשפחה. אך יחד עם הדיון והבירורים השונים ניתן לזהות אף פרקטיקות עתיקות למדיטציה יהודית הבאה לידי ביטוי כחלק מהתפילה.
שמו של הספר "נשמת המשנה" מבטא את הזיקה העמוקה בין המשנה למיסטיקה היהודית והוא לקוח מתאורה של חוויה מיסטית שעברה על ר' יוסף קארו מתוך קריאתו במשנה. האופן בו נערכה המשנה- תוך הצגת דעות שונות, ללא הכרעות ומסקנות חותכות, אף הוא מעיד על תפיסה פלורליסטית הרואה ערך בריבוי הדעות ובחשיבותו של הדיאלוג. לצד העיסוק בשורשי היהדות, יש במשנה אף מקום לשיח בין תרבויות דוגמת התרבות היוונית העתיקה ומעניין לראות אף ציטוט של המשנה בספר הקוראן ביחס לתפיסת האדם כעולם ומלואו.
בספר נוצרים חיבורים שונים ומפתיעים בין המשנה לבין הזוהר וספר יצירה, ואף לתרבות הישראלית העכשווית, לספרות ולשירה תוך מפגש עם "דמויות" דוגמת הנסיך הקטן ועם שיריהם של ג'ון לנון, ברי סחרוף, אתי אנקרי ועוד.

ספר חדש בהוצאת גילוי!להזכירכם, הספר "עד אמצא מקום", בעריכת הרב אלחנן שרלו ובהשתתפות ראשי הישיבה ורבניה יצא לאור! פרטים נוספים ראה באתר הישיבה במדור 'חנות ספרים'.

לפרטים והזמנה: איתן – 0523403990 (וכן באמצעות הקישור שבכותרת)

כל טוב,
שבת שלום!

פרשת עקב: מה עניין א-להים לצדק חברתי?
הרב יעקב נגן
קפיצה למקווה: שיעור 3 – הניתוק מן הטבע – מים שאובים
הרב אמנון דוקוב
הלכות מוקצה: שיעור 7 – דברים הראויים למאכל בהמה
הרב שמואל אריאל